Permohonan Dibuka

Peneraju Tunas

Peneraju Tunas

Pembiayaan akademik untuk pelajar sekolah rendah, menengah dan pengajian tinggi yang berpotensi, berpendapatan isi rumah rendah (RM 4,000 ke bawah) dan dari latar belakang yang mencabar.

Peneraju Skil

Pembiayaan kemahiran bagi meningkatkan dan melatih semula skil vokasional dan teknikal dengan pensijilan diiktiraf industri atau antarabangsa dalam pelbagai sektor seperti automotif, elektrik & elektronik. pembuatan, maritim, minyak & gas dan lain-lain.

Program pembiayaan bidang TVET dengan peluang pekerjaan disediakan dengan usahasama Kulim Advanced Technologies.

Program Peneraju Skil Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik Kategori A4 disasarkan kepada golongan tenaga kerja Bumiputera mahir dalam sektor sistem kuasa elektrik dan seangkatan dengannya yang ingin meningkatkan dari kemahiran peringkat A0 dan A1 ke peringkat A4.

Program pembiayaan latihan dengan peluang pekerjaan disediakan dengan usahasama System and Skills Training Concept.

Program Peneraju Skil Specialist in CAD/CAM – Advanced Computer Numerical Control & Manufacturing disasarkan kepada golongan tenaga...

Program Peneraju Skil System Integration in Automation & Robotics akan menjadi platform kepada para graduan dalam bidang teknologi...

Program Latihan Untuk Siswazah merupakan satu program untuk membantu graduan Bumiputera lepasan Diploma dan Ijazah Sarjana Muda yang berumur antara 19 sehingga 35 tahun yang belum mendapatkan pekerjaan untuk memperolehi kemahiran serta pensijilan yang diperlukan oleh industri bagi membolehkan mereka mendapat pekerjaan dalam bidang-bidang yang dikenalpasti.

Program ini bertujuan untuk membangun dan melahirkan pelatih untuk menjadi pekerja mahir dalam bidang jaminan kualiti menggunakan mesin pengukur CMM(Coordinate Measuring Machine), mikrometer dan peralatan kalibrasi berketepatan tinggi.

Program ini bertujuan untuk membangun dan melahirkan pelatih untuk menjadi pekerja berkemahiran dalam Fabrikasi Logam berasaskan CNC (Computer Numerical Control) yang merangkumi Pengaturcaraan dan Teknologi Pemotongan.

Program ini bertujuan untuk melahirkan pelatih yang berkemahiran dalam bidang pengaturcaraan dan operasi robot. Peserta akan didedahkan dengan kemahiran untuk merancang, merekabentuk dan menjalankan pelbagai latihan berasaskan sistem robot sebenar.

Program ini mensasarkan kepada golongan tenaga kerja Bumiputera mahir di dalam industri penerbangan yang ingin memperoleh pensijilan tambahan bagi meningkatkan kemahiran mereka. Sepanjang program ini, para peserta akan didedahkan kepada operasi penyelenggaraan pesawat dan peluang untuk bekerja bersama pakar-pakar di dalam industri penerbangan.

AI & Industrial Automation merupakan sebuah program selama empat (4) bulan yang merangkumi dua fasa iaitu program latihan intensif oleh Authorised Training Provider selama satu (1) bulan diikuti dengan tiga (3) bulan latihan industri bersama Imagine AI Sdn. Bhd. Dalam masa empat (4) bulan sepanjang program ini, perantis akan menjalani kaedah pembelajaran secara Functional knowledge training, hands on training, dan on the job training. Perantis juga akan dibekalkan dengan modul latihan seperti Computer Vision Programming, Industrial Automation Programming, Web design and Applications, Mobile Applications & Game Development (AI).

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun 2023

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka Sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka Sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka Sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun 2023

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun 2023

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun 2023

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun 2023

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka Sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun 2023

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun 2023

Tarikh Tutup Permohonan: Permohonan dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Permohonan dibuka sepanjang tahun

Peneraju Profesional

Program pembiayaan pensijilan profesional dan program spesialis untuk peningkatan kepakaran dalam bidang-bidang profesional seperti perakaunan, kewangan, teknologi maklumat dan lain-lain.

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka Sepanjang Tahun - TYMBA Education, KYS Business School, NOESIS, Sentral College Penang, Sunway College Ipoh, Sunway College Kuching, Sunway TES CAE, Taylor’s College, UiTM, UNIRAZAK, UOW Malaysia KDU College.

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka Sepanjang Tahun - TYMBA Education, INTEC Education College, KYS Business School, NOESIS, Sentral College Penang, Sunway College Ipoh, Sunway College Kuching, Sunway TES CAE, Taylor’s, UiTM, UNIRAZAK, UOW Malaysia KDU College.

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka Sepanjang Tahun - TYMBA Education, INTEC Education College, NOESIS, Sentral College Penang, Sunway College Ipoh, Sunway College Kuching, Sunway TES CAE, UiTM, UNIRAZAK, UOW Malaysia KDU College.

Tarikh Tutup Permohonan: 20 Jun 2023 - .

Peneraju Teknologi

Tenaga kerja berkemahiran tinggi terutamanya dalam bidang teknologi dijangka bakal mendapat permintaan besar sejajar dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0 (IR4.0) di negara kita. Pelancaran Industry 4WRD pada 2018 menjadi titik tolak kepada pelaksanaan program teknologi secara lebih menyeluruh dan berfokus.

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Kemasukan November: 30/10/2023

Tarikh Tutup Permohonan: Kemasukan Oktober: 30/9/2022

Tarikh Tutup Permohonan: Kemasukan Oktober: 30/9/2022

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Peneraju Spesialis

Program Peneraju Spesialis yang julung kali diadakan akan ditawarkan kepada pegawai perubatan Bumiputera berumur tidak lebih daripada 45 tahun yang ingin memperolehi pensijilan Membership of the Royal College of Physicians (MRCP).