Peneraju Skil

Pembiayaan kemahiran bagi meningkatkan dan melatih semula skil vokasional dan teknikal dengan pensijilan diiktiraf industri atau antarabangsa dalam pelbagai sektor seperti automotif, elektrik & elektronik. pembuatan, maritim, minyak & gas dan lain-lain.

Program Peneraju Skil Chargeman L1ini mensasarkan golongan tenaga kerja Bumiputera mahir dalam sektor sistem kuasa elektrik dan seangkatan dengannya yang berpengalaman sekurang – kurangnya 3tahun pengalaman kerja dalam bidang elektrik. Objektif program ini adalah untuk menyumbang kepada peningkatan jumlah Bumiputera yang memiliki pensijilan kemahiran tinggi yang diiktiraf industri dan antarabangsa dan seterusnya merealisasi bilangan pekerja berkemahiran tinggi yang disasarkan oleh negara.

Program Peneraju Skil LINK GE-EP (Graduate Enhancement – Employment Proficiency) merupakan program kolaborasi diantara pihak Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera dan CTRM Aero Composites Sdn Bhd. Program ini menggabungkan elemen Graduate Enhancement Programme (GEP) dan Employee Proficiency Programme (EPP) ke dalam satu program yang berstruktur bagi membangunkan bakat Bumiputera di Malaysia dalam bidang aerokomposit. Di akhir program GEP, penerima faedah akan diserap masuk sebagai pembantu juruteknik atau juruteknik aerokomposit di CTRM dan akan menerima tiga (3) bulan Latihan EPP bagi menaik taraf kemahiran mereka dan menjadi tenaga kerja yang lebih berketerampilan.

AI & Industrial Automation merupakan sebuah program selama empat (4) bulan yang merangkumi dua fasa iaitu program latihan intensif oleh Authorised Training Provider selama satu (1) bulan diikuti dengan tiga (3) bulan latihan industri bersama Imagine AI Sdn. Bhd. Dalam masa empat (4) bulan sepanjang program ini, perantis akan menjalani kaedah pembelajaran secara Functional knowledge training, hands on training, dan on the job training. Perantis juga akan dibekalkan dengan modul latihan seperti Computer Vision Programming, Industrial Automation Programming, Web design and Applications, Mobile Applications & Game Development (AI).

Program ini bertujuan untuk melahirkan pelatih yang berkemahiran dalam bidang pengaturcaraan dan operasi robot. Peserta akan didedahkan dengan kemahiran untuk merancang, merekabentuk dan menjalankan pelbagai latihan berasaskan sistem robot sebenar.

Program ini bertujuan untuk membangun dan melahirkan pelatih untuk menjadi pekerja berkemahiran dalam Fabrikasi Logam berasaskan CNC (Computer Numerical Control) yang merangkumi Pengaturcaraan dan Teknologi Pemotongan.

Program ini bertujuan untuk membangun dan melahirkan pelatih untuk menjadi pekerja mahir dalam bidang jaminan kualiti menggunakan mesin pengukur CMM(Coordinate Measuring Machine), mikrometer dan peralatan kalibrasi berketepatan tinggi.

Program Latihan Untuk Siswazah merupakan satu program untuk membantu graduan Bumiputera lepasan Diploma dan Ijazah Sarjana Muda yang berumur antara 19 sehingga 35 tahun yang belum mendapatkan pekerjaan untuk memperolehi kemahiran serta pensijilan yang diperlukan oleh industri bagi membolehkan mereka mendapat pekerjaan dalam bidang-bidang yang dikenalpasti.

Program Peneraju Skil System Integration in Automation & Robotics akan menjadi platform kepada para graduan dalam bidang teknologi...

Program Peneraju Skil Specialist in CAD/CAM – Advanced Computer Numerical Control & Manufacturing disasarkan kepada golongan tenaga...

Program Peneraju Skil Automotive Industry Certification Engineering Digital Engineering Prototyping (AICE-DEP) adalah...

Program pembiayaan latihan dengan peluang pekerjaan disediakan dengan usahasama System and Skills Training Concept.

Program pembiayaan bidang TVET dengan peluang pekerjaan disediakan dengan usahasama Kulim Advanced Technologies.

Fiber Optic Network Installer

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka Sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka Sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka Sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun 2023

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka Sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Permohonan dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Permohonan dibuka sepanjang tahun

Peneraju Profesional

Program pembiayaan pensijilan profesional dan program spesialis untuk peningkatan kepakaran dalam bidang-bidang profesional seperti perakaunan, kewangan, teknologi maklumat dan lain-lain.

Tarikh Tutup Permohonan: 15 Ogos 2024 - .

Tarikh Tutup Permohonan: 10 Ogos 2024 - .

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka Sepanjang Tahun - .

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka Sepanjang Tahun - .

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka Sepanjang Tahun - .

Peneraju Teknologi

Tenaga kerja berkemahiran tinggi terutamanya dalam bidang teknologi dijangka bakal mendapat permintaan besar sejajar dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0 (IR4.0) di negara kita. Pelancaran Industry 4WRD pada 2018 menjadi titik tolak kepada pelaksanaan program teknologi secara lebih menyeluruh dan berfokus.

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Oktober 2024

Tarikh Tutup Permohonan: Oktober 2024

Tarikh Tutup Permohonan: Oktober 2024

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun

Tarikh Tutup Permohonan: Dibuka sepanjang tahun