skip to Main Content

Merealisasi Aspirasi.

Merealisasi Aspirasi.

Memupuk dan membangunkan bakat Bumiputera ke potensi tertinggi.

*Data setakat 31 Disember 2020Lebih
0
Penerima Faedah
Lebih
0
Program Pembiayaan Ditawarkan

PROGRAM-PROGRAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN:

Peneraju Tunas

Program pembiayaan pendidikan untuk pelajar sekolah rendah, menengah dan pengajian tinggi yang berpotensi, berpendapatan isi rumah rendah (RM 4,000 ke bawah) dan dari latar belakang yang mencabar bagi mendapatkan pendidikan berkualiti.

Peneraju Tunas

Peneraju Skil

Program pembiayaan kemahiran bagi meningkatkan skil vokasional dan teknikal dengan pensijilan diiktiraf industri atau antarabangsa. Program ini mempunyai dua segmen iaitu Peneraju Skil Iltizam (pelajar tidak cenderung akademik) dan Peneraju Skil (pelajar SKM/DKM/DKLM/pekerja mahir) yang meliputi pelbagai industri.

Peneraju Skil Iltizam

Peneraju Profesional

Program pembiayaan pensijilan profesional dan program spesialis untuk peningkatan kepakaran dalam bidang-bidang profesional seperti perakaunan, kewangan, teknologi maklumat dan lain-lain.

Peneraju Profesional
Pertama kali melawat
Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera?

Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (Yayasan Peneraju) merupakan satu inisiatif untuk mengukuhkan pembinaan keupayaan Bumiputera secara sejagat dan berterusan.

Antara mandat yang diamanahkan kepada Yayasan Peneraju termasuk meningkatkan kualiti, kuantiti dan keberkesanan bakat-bakat Bumiputera sejajar dengan usaha menaiktaraf Malaysia ke arah negara berpendapatan tinggi melalui pendidikan akademik, pensijilan profesional dan vokasional.

PENYUMBANG DANA

Back To Top

Pengumuman dan Peringatan:

Kami ingin menjelaskan bahawa Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera TIDAK BERKAITAN dengan Yayasan Pendidikan Bumiputera. Nama berdaftar organisasi kami ialah Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera dan lebih dikenali sebagai Yayasan Peneraju (atau YPPB bagi sesetengah pihak). TIADA bayaran kemasukan/pendaftaran dikenakan untuk program-program kami. Sekiranya terdapat sebarang keraguan, sila hubungi kami di 03-2727 9000 untuk pengesahan.


Laman sesawang rasmi/akaun media sosial kami adalah:
Laman sesawang - www.yayasanpeneraju.com.my
Facebook / Instagram / Twitter

close-link

Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera Malaysia
Copyright © Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera. All Right Reserved.