skip to Main Content

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagai agensi pemangkin kepada peningkatan keupayaan dan perubahan minda Bumiputera yang berdaya saing, Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (Yayasan Peneraju) komited dalam memastikan amanah dan tanggungjawab yang diberikan Rakyat dan Kerajaan dilaksanakan secara telus, profesional dan berintegriti.

Segala pencapaian yang dikecapi setakat ini adalah hasil dari budaya profesionalisme dan beretika yang telah diterapkan di sepanjang rantaian nilai Yayasan Peneraju. Komitmen terhadap nilai korporat ini terus diperkukuhkan melalui inisiatif tadbir urus dan pematuhan seperti Polisi Pendedahan Maklumat (Whistleblowing), Code of Business Ethics (COBE) bagi penyedia perkhidmatan dan rakan program, polisi pengurusan hadiah dan pelaksanaan prosedur sewajarnya bagi Seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (SPRM) 2009.

Yayasan Peneraju percaya bahawa asas integriti yang kukuh adalah aset penting bagi kelangsungan usaha melahirkan generasi belia Bumiputera yang cemerlang dalam segala aspek. Justeru, Yayasan Peneraju ingin menjemput penerima faedah, rakan program, rakan kerjasama, penyumbang dana dan pemegang taruh Yayasan Peneraju untuk bersama-sama memainkan peranan aktif dalam pembentukan ekosistem pembangunan bakat Bumiputera yang bermaruah.

Terima kasih di atas sokongan dan komitmen yang diberikan terhadap inisiatif integriti Yayasan Peneraju. Bersama-sama kita mendokong amanah telah diberikan dan meneruskan usaha membangunkan bakat Bumiputera secara beretika dan berintegriti.

#integritystartsfromyou
Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mohd Ariff Ithnin FCMA, CGMA, CA(M)
Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera
Jabatan Perdana Menteri

Back To Top

Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera Malaysia
Copyright © Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera. All Right Reserved.