skip to Main Content

Tenaga kerja berkemahiran tinggi terutamanya dalam bidang teknologi dijangka bakal mendapat permintaan besar sejajar dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0 (IR4.0) di negara kita. Pelancaran Industry 4WRD pada 2018 menjadi titik tolak kepada pelaksanaan program teknologi secara lebih menyeluruh dan berfokus. Dengan menumpukan kepada pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi, Yayasan Peneraju memulakan inisiatif intervensi yang proaktif.

Sejak penubuhan pada tahun 2012, Yayasan Peneraju telah memperkenalkan lebih daripada 4 program tajaan di bidang teknologi dalam bentuk sepenuh masa dan juga separuh masa. Program-program ini  disesuaikan dengan tahap kemasukan calon dari pelajar tahun akhir ijazah hingga kepada golongan profesional yang sedang bekerja. Sasaran program-program ini adalah untuk menyokong akauntan profesional yang berpengalaman menerusi pensijilan profesional dalam bidang teknologi daripada badan pensijilan yang diiktiraf di peringkat kebangsaan dan antarabangsa seperti Fusionex, Microsoft, Comptia+, dan SAP. Antara pensijilan yang ditawarkan adalah seperti berikut:

  • Data Analyst
  • Data Engineer
  • Data Scientist
  • Cloud Computing
  • Cyber Security
  • Programming
Maklumat Program Peneraju Teknologi sedang dikemaskini, sila datang kembali.
Back To Top

Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera Malaysia
Copyright © Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera. All Right Reserved.