Peneraju Teknologi

Program peningkatan kepakaran & kemahiran di sektor teknologi

Tenaga kerja berkemahiran tinggi terutamanya dalam bidang teknologi dijangka bakal mendapat permintaan besar sejajar dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0 (IR4.0) di negara kita. Pelancaran Industry 4wrd pada 2018 dan blueprint MyDIGITAL pada 2021 menjadi titik tolak kepada pelaksanaan program teknologi secara lebih menyeluruh dan berfokus. Dengan menumpukan kepada pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi, Yayasan Peneraju memulakan inisiatif intervensi yang proaktif.

Sejak penubuhan pada tahun 2012, Yayasan Peneraju telah memperkenalkan lebih daripada 4 program tajaan di bidang teknologi dalam bentuk sepenuh masa dan juga separuh masa. Program-program ini disesuaikan dengan tahap kemasukan calon dari pelajar tahun akhir ijazah hingga kepada golongan profesional yang sedang bekerja. Sasaran program-program ini adalah untuk meningkat kemahiran tenaga kerja menerusi pensijilan profesional dalam bidang teknologi daripada badan pensijilan yang diiktiraf di peringkat kebangsaan dan antarabangsa seperti Fusionex, Microsoft, Comptia+, dan SAP. Antara program yang ditawarkan adalah seperti berikut:

 • Data Analyst
 • Data Engineer
 • Data Scientist
 • Cloud Computing
 • Cyber Security
 • Blockchain

Senarai program-program di bawah Peneraju Teknologi:

Kategori Pemohon: Graduan Ijazah Sarjana Muda Berumur 30 tahun ke bawah dan tidak bekerja
Pembiayaan Penuh
Penyedia Latihan & Pengurus Program:

Aerodyne Group

Mod Pengajian:

Sepenuh Masa

Pensijilan yang Ditawarkan:

Industry Joint Certification by Aerodyne, UTM Big Data Centre & RunCloud.io

Tempoh Program:

 • 6 Bulan (3 bulan program intensif & 3 bulan bimbingan berstruktur)

Skop Pembiayaan:

 • Yuran Latihan dan Elaun Bulanan

Syarat-syarat Kelayakan:

 • Warganegara Malaysia & Bumiputera berusia tidak melebihi 30 tahun
 • Kelulusan Ijazah Sarjana Muda di dalam bidang Sains Komputer atau Kejuruteraan, atau latar belakang teknikal yang berkaitan;
 • Keputusan PNGK 3.0 dan ke atas
 • Mempunyai kemahiran analitik dan pengaturcaraan C++ dan Python
 • Mempunyai minat yang mendalam dalam bidang Artificial Intelligence
Tarikh Tutup Permohonan

Dibuka sepanjang tahun

Hubungi:

Permohonan boleh dibuat dengan menghantar resume kepada Puan Natasya Salleh atau Puan Ruzanna Rusly ke alamat e-mel natasya.salleh@aerodyne.group atau ruzanna.rusly@aerodyne.group

Kategori Pemohon: Golongan bekerja berumur 40 tahun ke bawah dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun
Pembiayaan Penuh
Objektif Program:

Penempatan Semula & Peningkatan Kerjaya

Penyedia Latihan & Pengurus Program:

PEOPLELogy, Mid Valley, KL

Mod Pengajian:

Separuh Masa – Atas Talian

Pensijilan yang Ditawarkan:

 • Certificate of Full stack Cloud Computing by Microsoft Azure
 • Certificate of Digital Leadership
Tarikh Tutup Permohonan

Dibuka sepanjang tahun

Hubungi:

Sekiranya terdapat pertanyaan lanjut, sila hubungi pihak PEOPLELogy di 018-2769976 / shahiera@peoplelogy.com

Kategori Pemohon: Golongan berumur 23 – 40 tahun dengan pengalaman kerja lebih 3 tahun.
Pembiayaan Penuh
Objektif Program:

Penempatan Semula & Peningkatan Kerjaya

Penyedia Latihan & Pengurus Program:

PEOPLELogy, Mid Valley, KL

Mod Pengajian:

Separuh Masa – Atas Talian

Pensijilan yang Ditawarkan:

 • Certificate of Applied Data Science by Fusionex
 • Certificate of Applied Artificial Intelligence by Fusionex
 • Certificate of Digital Leadership
Tarikh Tutup Permohonan

Dibuka sepanjang tahun

Hubungi:

Sekiranya terdapat pertanyaan lanjut, sila hubungi pihak PEOPLELogy di 018-2769976 / shahiera@peoplelogy.com

Kategori Pemohon: Golongan bekerja berumur 40 tahun ke bawah dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun
Pembiayaan Penuh
Objektif Program:

Penempatan Semula & Peningkatan Kerjaya

Penyedia Latihan & Pengurus Program:

PEOPLElogy Group

Mod Pengajian:

Separuh Masa

Pensijilan yang Ditawarkan: 

 • Certificate of Applied Data Scientist by Fusionex
 • Certificate of Applied Artificial Intelligence by Fusionex
 • Certificate of Digital Leadership

Tempoh Program:

3 bulan latihan dan 12 bulan penempatan pekerjaan.

Tarikh Tutup Permohonan

Dibuka sepanjang tahun

Hubungi:

Sekiranya terdapat pertanyaan lanjut, sila hubungi pihak PEOPLELogy di 018-2769976 / shahiera@peoplelogy.com

Kategori Pemohon: Pekerja Berumur 23 – 40 tahun
Pembiayaan Penuh
Objektif Program:

Peningkatan Kerjaya

Penyedia Latihan & Pengurus Program:

Kulim Advanced Technologies (KAT), Kedah

Mod Pengajian:

Separuh Masa – Atas Talian

Tarikh Tutup Permohonan

Dibuka sepanjang tahun

Hubungi:

Sekiranya terdapat pertanyaan lanjut, sila hubungi pihak KAT secara terus di 019-2411633 atau 019-2791633

Kategori Pemohon: Golongan berumur 20 – 26 tahun tidak bekerja dan bergraduasi tidak lebih daripada 3 tahun dengan PNGK 3.00
Pembiayaan Penuh
Objektif Program:

Pensijilan

Penyedia Latihan & Pengurus Program:

Selangor Human Resource Development Centre (SHRDC)

Mod Pengajian:

Secara online/kelas dalam talian

This course is a comprehensive program designed to equip learners with essential skills in using SQL for Oracle databases. Learners will master database querying, data manipulation, and database administration tasks. This course is ideal for individuals looking to kickstart a career in database management and provides a solid foundation for Oracle SQL Certification.

Sijil yang Ditawarkan:

 1. Oracle SQL Certification

Syarat-syarat Kelayakan:

 1. Warganegara Malaysia & Bumiputera berusia 20-26 tahun
 2. Mempunyai kelulusan Ijazah Sarjana Muda di dalam bidang berkaitan Teknologi Maklumat/Sains Komputer/Kejuruteraan Perisian/Analitik Data/kos berkaitan
 3. Tidak bekerja dan bergraduasi tidak lebih daripada 3 tahun dengan PNGK 3.00
Tarikh Tutup Permohonan

September 2023

Hubungi:

Permohonan boleh dibuat dengan menghantar resume kepada Puan Didie di alamat email: juraina@shrdc.org.my atau WhatsApp di 013-2096936

Kategori Pemohon: Golongan berumur 20 – 26 tahun tidak bekerja dan bergraduasi tidak lebih daripada 3 tahun dengan PNGK 3.00
Pembiayaan Penuh
Objektif Program:

Pensijilan

Penyedia Latihan & Pengurus Program:

Selangor Human Resource Development Centre (SHRDC)

Mod Pengajian:

Secara online/kelas dalam talian

This course is a comprehensive program designed to equip learners with essential skills in using SQL for Oracle databases. Learners will master database querying, data manipulation, and database administration tasks. This course is ideal for individuals looking to kickstart a career in database management and provides a solid foundation for Oracle SQL Certification.

Sijil yang Ditawarkan:

 1. Swiss Smart Factory Certification

Syarat-syarat Kelayakan:

 1. Warganegara Malaysia & Bumiputera berusia 20-26 tahun
 2. Mempunyai kelulusan Ijazah Sarjana Muda di dalam bidang berkaitan Teknologi Maklumat/Sains Komputer/Kejuruteraan Perisian/Analitik Data/kos berkaitan
 3. Tidak bekerja dan bergraduasi tidak lebih daripada 3 tahun dengan PNGK 3.00
Tarikh Tutup Permohonan

September 2023

Hubungi:

Permohonan boleh dibuat dengan menghantar resume kepada Puan Didie di alamat email: didie@shrdc.org.my atau WhatsApp di 01115620274

Kategori Pemohon: Golongan berumur 20 – 28 tahun tidak bekerja dan bergraduasi tidak lebih daripada 3 tahun dengan PNGK 3.00
Pembiayaan Penuh
Objektif Program:

Pensijilan

Penyedia Latihan & Pengurus Program:

FMSDC & KISMEC

Mod Pengajian:

Sepenuh Masa (20 hari) – Dalam Kampus dan Hibrid

Peneraju Teknologi Program Latihan Untuk Siswazah – AI & Machine Learning Competence for Industry 4.0 merupakan program kolaborasi diantara pihak Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera dan Kedah Industrial Skills and Management Development Centre (KISMEC). Program ini disediakan kepada peserta dengan pemahaman yang menyeluruh tentang Artificial Intelligence (AI) dan konsep pembelajaran mesin serta kemahiran praktikal meliputi pelbagai topik yang berkaitan. Program ini juga bertujuan untuk melengkapkan peserta dengan pengetahuan dan peralatan yang diperlukan untuk mengaplikasikan AI dan teknik pembelajaran mesin dalam senario dunia sebenar.

Pensijilan yang Ditawarkan:

 1. Professional Certification (AI-900): Microsoft Azure AI Fundamentals
 2. Professional Certification (AI-102): Microsoft Azure AI Engineer Associate

Syarat-syarat Kelayakan:

 1. Bumiputera Malaysia
 2. Berumur diantara 20-28 tahun
 3. Mempunyai Diploma/Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Komputer Sains, Teknologi Maklumat, Kejuruteraan atau dalam bidang-bidang lain yang berkaitan program latihan dan setaraf dengannya
 4. CGPA 2.50 dan ke atas
 5. Melepasi ujian pemilihan dan penilaian daripada KISMEC
 6. Tidak bekerja
Tarikh Tutup Permohonan

November 2023

Hubungi:

Permohonan boleh dibuat dengan menghantar resume kepada Encik Azim (azimfahmi@kismec.org.my, No.Telefon: 019-5904621)

Kategori Pemohon: Golongan berumur 20 – 28 tahun tidak bekerja dan bergraduasi tidak lebih daripada 3 tahun dengan PNGK 3.00
Pembiayaan Penuh
Objektif Program:

Pensijilan

Penyedia Latihan & Pengurus Program:

FMSDC & KISMEC

Mod Pengajian:

Sepenuh Masa (20 hari) – Dalam Kampus dan Hibrid

Peneraju Teknologi Program Latihan Untuk Siswazah – Data Science Associate merupakan program kolaborasi diantara pihak Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera dan Kedah Industrial Skills and Management Development Centre (KISMEC). Program ini merupakan inisiatif komprehensif yang disediakan untuk melengkapkan para peserta dengan pengetahuan signifikan serta kemahiran agar lebih mahir dalam bidang sains data. Bagi memenuhi permintaan yang semakin meluas untuk profesional sains data, program ini bertujuan untuk merapatkan jurang kemahiran dan menyediakan para peserta untuk peringkat permulaan yang berperanan sebagai Data Science Associate.

Skop Pembiayaan:

 • Yuran pengajian dan pensijilan
 • Elaun
 • Penginapan dan pengangkutan
 • Makanan dan minuman
 • Insuran

Pensijilan yang Ditawarkan:

 1. Professional Certification (DP-900): Microsoft Azure Data Fundamentals
 2. Professional Certification (DP-10): Microsoft Azure Data Scientist Associate

Syarat-syarat Kelayakan:

 1. Bumiputera Malaysia
 2. Berumur diantara 20-28 tahun
 3. Mempunyai Diploma/Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Komputer Sains, Teknologi Maklumat, Kejuruteraan atau dalam bidang-bidang lain yang berkaitan program latihan dan setaraf dengannya
 4. Keutamaan akan diberikan kepada individu yang berpengetahuan dalam Python Programming
 5. CGPA 2.50 dan ke atas
 6. Melepasi ujian pemilihan dan penilaian daripada KISMEC
 7. Tidak bekerja
Tarikh Tutup Permohonan

November 2023

Hubungi:

Permohonan boleh dibuat dengan menghantar resume kepada Encik Azim (azimfahmi@kismec.org.my, No.Telefon: 019-5904621)

Kategori Pemohon: Golongan berumur 25 – 30 tahun dengan pengalaman kerja tidak lebih 3 tahun
Pembiayaan Penuh
Objektif Program:

Pensijilan

Penyedia Latihan & Pengurus Program:

GKK Consultants

Mod Pengajian:

Secara online/kelas dalam talian

DevOps Professional adalah program selama sepuluh (10) hari yang merangkumi program intensif. Melalui program ini, perantis akan menerima pandangan dan pengetahuan tentang pelbagai alatan seperti Git, Ansible, Nagios, Jenkins, Docker & Kubernetes. Perantis juga berpeluang mengikuti pembelajaran ini berasaskan projek dengan bimbingan mentor. Pengurusan program mempunyai peranan terarah dan mengawal, menyediakan rangka kerja dan memudahkan pemindahan pengetahuan kepada ahli pasukan. Ini memberi tumpuan sepenuhnya kepada perantis untuk memenuhi keperluan pasaran pada masa kini. Program ini juga mengkhusus dalam perjalanan perantis daripada tarikan perantis kepada pemilihan, keperluan latihan, proses dan penempatan dengan matlamat yang jelas untuk kejayaan pelaksanaan program ini.

Sijil yang Ditawarkan:

 1. Certified Kubernetes Administrator (CKA) – The Linux Foundation
 2. Certified DevOps Foundation – CCSD Europe

Syarat-syarat Kelayakan:

 1. Warganegara Malaysia & Bumiputera berusia tidak melebihi 30 tahun
 2. Mempunyai kelulusan Ijazah Sarjana Muda di dalam bidang berkaitan Teknologi Maklumat
 3. Bekerja dalam bidang Teknologi Maklumat tidak melebihi 3 tahun
Tarikh Tutup Permohonan

Dibuka sepanjang tahun

Hubungi:

Permohonan boleh dibuat dengan menghantar resume kepada Puan Alya di alamat email:info@gkkconusltants.com dan/atau alya@gkkconsultants.com

Kategori Pemohon: Golongan berumur 25 – 45 tahun dengan pengalaman kerja tidak lebih 3 tahun
Pembiayaan Penuh
Objektif Program:

Pensijilan

Penyedia Latihan & Pengurus Program:

GKK Consultants

Mod Pengajian:

Secara online/kelas dalam talian

DevOps Practitioner adalah program selama enam belas (16) hari yang merangkumi program intensif. Melalui program ini, perantis akan menerima pandangan dan pengetahuan mendalam tentang pelbagai alatan seperti Git, Ansible, Nagios, Jenkins, Docker & Kubernetes. Ia akan meningkatkan kedudukan mereka dalam pasaran kerja dan secara drastik meningkatkan kemahiran mereka dalam DevOps. Perantis juga berpeluang mengikuti pembelajaran ini berasaskan projek dengan bimbingan mentor. Pengurusan program mempunyai peranan terarah dan mengawal, menyediakan rangka kerja dan memudahkan pemindahan pengetahuan kepada ahli pasukan. Ini memberi tumpuan sepenuhnya kepada perantis untuk memenuhi keperluan pasaran pada masa kini. Program ini juga mengkhusus dalam perjalanan perantis daripada tarikan perantis kepada pemilihan, keperluan latihan, proses dan penempatan dengan matlamat yang jelas untuk kejayaan pelaksanaan program ini.

Sijil yang Ditawarkan:

 1. Certified Kubernetes Administrator (CKA) – The Linux Foundation
 2. Certified DevOps Practitioner – CCSD Europe

Syarat-syarat Kelayakan:

 1. Warganegara Malaysia & Bumiputera berusia tidak melebihi 45 tahun
 2. Mempunyai kelulusan Ijazah Sarjana Muda di dalam bidang berkaitan Teknologi Maklumat
 3. Bekerja dalam bidang Teknologi Maklumat melebihi 3 tahun
Tarikh Tutup Permohonan

Dibuka sepanjang tahun

Hubungi:

Permohonan boleh dibuat dengan menghantar resume kepada Puan Alya di alamat email:info@gkkconusltants.com dan/atau alya@gkkconsultants.com

Kategori Pemohon: Graduan Diploma / Ijazah Sarjana Muda Berumur 20-26 tahun dan tidak bekerja
Pembiayaan Penuh
Objektif Program:

Penempatan Pekerjaan

Penyedia Latihan & Pengurus Program:

Johor Skills Development Centre

Mod Pengajian:

Sepenuh Masa – Dalam Kampus dan Hibrid

Tarikh Tutup Permohonan

31/12/2023

Hubungi:

07-252 1608 jsdc@puspatri.edu.my

Kategori Pemohon: Graduan Diploma / Ijazah Sarjana Muda Berumur 20-26 tahun dan tidak bekerja
Pembiayaan Penuh
Objektif Program:

Penempatan Pekerjaan

Penyedia Latihan & Pengurus Program:

Pahang Skills Development Centre

Mod Pengajian:

Sepenuh Masa – Dalam Kampus dan Hibrid

Tarikh Tutup Permohonan

31/12/2023

Hubungi:

09-567 3200 or 03-2727 9099 programkhas@pahangskills.gov.my

Kategori Pemohon: Graduan Diploma / Ijazah Sarjana Muda Berumur 20-26 tahun dan tidak bekerja
Pembiayaan Penuh
Objektif Program:

Penempatan Pekerjaan

Penyedia Latihan & Pengurus Program:

Perak Human Capital Development Centre

Mod Pengajian:

Sepenuh Masa – Dalam Kampus dan Hibrid

Tarikh Tutup Permohonan

31/12/2023

Hubungi:

05-525 1422 info@phcdc.edu.my

Kategori Pemohon: Graduan Diploma / Ijazah Sarjana Muda Berumur 20-26 tahun dan tidak bekerja
Pembiayaan Penuh
Objektif Program:

Penempatan Pekerjaan

Penyedia Latihan & Pengurus Program:

Sarawak Skills Development Centre

Mod Pengajian:

Sepenuh Masa – Dalam Kampus dan Hibrid

Tarikh Tutup Permohonan

31/12/2023

Hubungi:

082-539 222 info@ppks.edu.my

Kategori Pemohon: Graduan Diploma / Ijazah Sarjana Muda Berumur 20-26 tahun dan tidak bekerja
Pembiayaan Penuh
Objektif Program:

Penempatan Pekerjaan

Penyedia Latihan & Pengurus Program:

Sarawak Skills Development Centre

Mod Pengajian:

Sepenuh Masa – Dalam Kampus dan Hibrid

Tarikh Tutup Permohonan

31/12/2023

Hubungi:

082-539 222 info@ppks.edu.my

Kategori Pemohon: Graduan Diploma / Ijazah Sarjana Muda Berumur 20-26 tahun dan tidak bekerja
Pembiayaan Penuh
Objektif Program:

Penempatan Pekerjaan

Penyedia Latihan & Pengurus Program:

Selangor Human Resources Development Centre

Mod Pengajian:

Sepenuh Masa – Dalam Kampus dan Hibrid

Tarikh Tutup Permohonan

31/12/2023

Hubungi:

03 5513 3560 info@shrdc.org.my

Kategori Pemohon: Graduan Diploma / Ijazah Sarjana Muda Berumur 20-26 tahun dan tidak bekerja
Pembiayaan Penuh
Objektif Program:

Penempatan Pekerjaan

Penyedia Latihan & Pengurus Program:

GKK Consultants Sdn Bhd

Mod Pengajian:

Sepenuh Masa

Skop Pembiayaan: 

 • Yuran latihan, penilian dan elaun latihan

Syarat-syarat Kelayakan:

 1. Warganegara Malaysia & Bumiputera berusia tidak melebihi 28 tahun
 2. Mempunyai kelulusan Ijazah Sarjana Muda di dalam bidang berkaitan Teknologi Maklumat
 3. Tidak bekerja dan sudah bergraduat tidak melebihi 3 tahun
Tarikh Tutup Permohonan

Dibuka sepanjang tahun

Hubungi:

Permohonan boleh dibuat dengan menghantar ‘resume’ kepada Puan Thanuja di alamat email : info@gkkconsultants.com

Kategori Pemohon: Graduan Diploma / Ijazah Sarjana Muda Berumur 20-26 tahun dan tidak bekerja
Pembiayaan Penuh
Objektif Program:

Penempatan Pekerjaan

Penyedia Latihan & Pengurus Program:

GKK Consultants Sdn Bhd

Mod Pengajian:

Sepenuh Masa

Skop Pembiayaan: 

 • Yuran latihan, penilian dan elaun latihan

Syarat-syarat Kelayakan:

 1. Warganegara Malaysia & Bumiputera berusia tidak melebihi 28 tahun
 2. Mempunyai kelulusan Ijazah Sarjana Muda di dalam bidang berkaitan Teknologi Maklumat
 3. Tidak bekerja dan sudah bergraduat tidak melebihi 3 tahun
Tarikh Tutup Permohonan

Dibuka sepanjang tahun

Hubungi:

Permohonan boleh dibuat dengan menghantar ‘resume’ kepada Puan Thanuja di alamat email : info@gkkconsultants.com

Kategori Pemohon: Graduan Ijazah Sarjana Muda Berumur 30 tahun ke bawah dan tidak bekerja
Pembiayaan Penuh
Penyedia Latihan & Pengurus Program:

Asia Pacific Institute of Information Technology (APIIT)

Mod Pengajian:

Sepenuh Masa

Pensijilan yang Ditawarkan:

 1. Python Institute Certified Entry-Level Python Programmer (PCEP)
 2. Microsoft Certified Power BI Data Analyst Associate
 3. APU Certified Data Analyst
 4. Digital Thinking & Innovation (Micro-Credential)

Tempoh Program:

 • 2 bulan Latihan dan 12 bulan penempatan pekerjaan

Skop Pembiayaan:

 • Yuran pengajian dan pensijilan & Elaun bulanan

Syarat-syarat Kelayakan:

 • Bumiputera Malaysia
 • Berumur diantara 20-26 tahun
 • Mempunyai latar belakang Pendidikan sekurang-kurangnya diploma dalm bidang Teknologi Maklumat atau bidang-bidang yang berkaitan
 • Tidak bekerja semasa permohonan
 • Terma-terma lain yang telah dipersetujui
Tarikh Tutup Permohonan

Dibuka sepanjang tahun

Hubungi:

Sekiranya terdapat pertayaan lanjut, sila hubungi pihak Asia Pacific University of Technology & Innovation (APIIT) di talian 03 8992 5398 atau emel di peneraju@apu.edu.my

Kategori Pemohon: Graduan Ijazah Sarjana Muda Berumur 30 tahun ke bawah dan tidak bekerja
Pembiayaan Penuh
Penyedia Latihan & Pengurus Program:

Asia Pacific Institute of Information Technology (APIIT)

Mod Pengajian:

Sepenuh Masa

Pensijilan yang Ditawarkan:

 1. Rocheston Certified Cyersecurity Engineer L1
 2. Rocheston Certified Cyersecurity Engineer L2
 3. APU Certified Cybersecurity Engineer
 4. Digital Thinking & Innovation (Micro-Credential)

Tempoh Program:

 • 2 bulan Latihan dan 12 bulan penempatan pekerjaan

Skop Pembiayaan:

 • Yuran pengajian dan pensijilan & Elaun bulanan

Syarat-syarat Kelayakan:

 • Bumiputera Malaysia
 • Berumur diantara 20-26 tahun
 • Mempunyai latar belakang Pendidikan sekurang-kurangnya diploma dalm bidang Teknologi Maklumat atau bidang-bidang yang berkaitan
 • Tidak bekerja semasa permohonan
 • Terma-terma lain yang telah dipersetujui
Tarikh Tutup Permohonan

Dibuka sepanjang tahun

Hubungi:

Sekiranya terdapat pertayaan lanjut, sila hubungi pihak Asia Pacific University of Technology & Innovation (APIIT) di talian 03 8992 5398 atau emel di peneraju@apu.edu.my

Kategori Pemohon: Graduan Ijazah Sarjana Muda Berumur 30 tahun ke bawah dan tidak bekerja
Pembiayaan Penuh
Penyedia Latihan & Pengurus Program:

Asia Pacific Institute of Information Technology (APIIT)

Mod Pengajian:

Sepenuh Masa

Pensijilan yang Ditawarkan:

 1. Microsoft Certified Azure Fundamentals
 2. Microsoft Certified Azure Administrator
 3. APU Certified Cloud Administrator (Azure)
 4. Digital Thinking & Innovation (Micro-Credential)

Tempoh Program:

 • 2 bulan Latihan dan 12 bulan penempatan pekerjaan

Skop Pembiayaan:

 • Yuran pengajian dan pensijilan & Elaun bulanan

Syarat-syarat Kelayakan:

 • Bumiputera Malaysia
 • Berumur diantara 20-26 tahun
 • Mempunyai latar belakang Pendidikan sekurang-kurangnya diploma dalm bidang Teknologi Maklumat atau bidang-bidang yang berkaitan
 • Tidak bekerja semasa permohonan
 • Terma-terma lain yang telah dipersetujui
Tarikh Tutup Permohonan

Dibuka sepanjang tahun

Hubungi:

Sekiranya terdapat pertayaan lanjut, sila hubungi pihak Asia Pacific University of Technology & Innovation (APIIT) di talian 03 8992 5398 atau emel di peneraju@apu.edu.my

Kategori Pemohon: Bumiputera Malaysia berumur 40 tahun dan ke bawah memiliki Ijazah Sarjana Muda dalm bidang Teknologi Maklumat atau bidang-bidang yang berkaitan
Pembiayaan Separa
Objektif Program:

Pensijilan

Penyedia Latihan & Pengurus Program:

PEOPLElogy Development Sdn Bhd

Mod Pengajian:

Sepenuh Masa

Peneraju Teknologi CISCO Certified Network Professional adalah satu inisiatif bagi menambah tenaga kerja mahir Bumiputera dalam bidang Teknologi khususnya dalam rangkaian Cisco. Program ini adalah program yang dijalankan selama (1) tahun (5) bulan yang merangkumi latihan diikuti fasa pemantauan pekerjaan selama (12) bulan. Keberhasilan program ini adalah penerima faedah yang dilatih dapat meningkatkan kemahiran dalam system rangkaian CISCO dan menerima pensijilan professional dalam system CISCO dan seterusnya ditempatkan dalam pasaran kerja yang relaven dengan pensijilan tersebut.

Pensijilan yang Ditawarkan:

 1. Cisco Certified Network Administrator (CCNA)
 2. Cisco Certified Specialist – Web Content Security (CSWA)
 3. Cisco Certified Network Professional (CCNP Security)

Skop Pembiayaan:

 1. Yuran pendaftaran
 2. Yuran latihan
 3. Yuran peperiksaan
 4. Yuran bahan pembelajaran

Syarat-syarat Kelayakan:

 1. Bumiputera Malaysia
 2. Berumur 40 tahun dan ke bawah
 3. Mempunyai latar belakang Pendidikan sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dalm bidang Teknologi Maklumat atau bidang-bidang yang berkaitan
 4. Sekurang-kurangnya 2 tahun dan tidak melebihi 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang
 5. Terma-terma lain yang telah dipersetujui
Tarikh Tutup Permohonan

Dibuka sepanjang tahun

Hubungi:

Cik Yusrina dan/atau Puan Amalina di alamat email: yusrina.kahar@peoplelogy.com dan/atau amalina@peoplelogy.com. Boleh juga hubungi ditalian 017-862 7765 (Cik Yusrina)

Kategori Pemohon: Bumiputera Malaysia berumur 40 tahun dan ke bawah memiliki Ijazah Sarjana Muda dalm bidang Teknologi Maklumat atau bidang-bidang yang berkaitan
Pembiayaan Separa
Objektif Program:

Pensijilan

Penyedia Latihan & Pengurus Program:

PEOPLElogy Development Sdn Bhd

Mod Pengajian:

Sepenuh Masa

Program Peneraju Teknologi Android Certified Application Engineer merupakan program kolaborasi diantara pihak Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera dan PEOPLElogy Development Sdn Bhd . Program ini terbuka kepada calon yang berumur kurang dari 40 tahun dan mempunyai pengalaman bekerja tidak kurang daripada 2 tahun. Program Andorid Certified Application Engineer antara kerjaya dalam bidang Teknologi yang mempunyai jaringan pekerjaan yang luas. Penerima faedah dapat meningkatkan kerjaya menerusi pensijilan profesional yang akan diterima di akhir program.

Pensijilan yang Ditawarkan:

 1. Android Certified Application Developer
 2. Android Certified Application Engineer
 3. DevOps Foundation

Pengambilan: Sepanjang tahun
Mod Program: Sepenuh Masa
Jenis Pembiayaan: Yuran pengajian dan pensijilan

Skop Pembiayaan:

 1. Yuran pendaftaran
 2. Yuran latihan
 3. Yuran peperiksaan
 4. Yuran bahan pembelajaran

Syarat-syarat Kelayakan:

 1. Bumiputera Malaysia
 2. Berumur 40 tahun dan ke bawah
 3. Mempunyai latar belakang Pendidikan sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dalm bidang Teknologi Maklumat atau bidang-bidang yang berkaitan
 4. Sekurang-kurangnya 2 tahun dan tidak melebihi 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang
 5. Terma-terma lain yang telah dipersetujui
Tarikh Tutup Permohonan

Dibuka sepanjang tahun

Hubungi:

Untuk makluman lanjut boleh hubungi Cik Yusrina dan/atau Puan Amalina di alamat email: yusrina.kahar@peoplelogy.com dan/atau amalina@peoplelogy.com. Boleh juga hubungi ditalian 017 862 7765 (Cik Yusrina)

Pembiayaan Penuh
Penyedia Latihan & Pengurus Program:

Intelli Education Group & International Council for Technology Certifications (ICTC)

Mod Pengajian:

Sepenuh Masa / Kelas secara bersemuka

Pengambilan:
April 2024, Jun 2024, Ogos 2024, Oktober 2024

Skop Pembiayaan: 

 • Yuran pengajian dan peperiksaan
 • Elaun
 • Penginapan
 • Penempatan pekerjaan

Syarat-syarat Kelayakan:

 1. Bumiputera
 2. Berumur diantara 18-30 tahun
 3. Minimum Ijazah Sarjana Muda dalam Teknologi Maklumat, Sains Komputer, Kejuruteraan Perisian atau kursus berkaitan Teknologi Maklumat
Tarikh Tutup Permohonan

Oktober 2024

Hubungi:

Sekiranya terdapat pertanyaan lanjut, boleh e-melkan kepada engage@iegcampus.com atau hubungi 019-7591180

Pembiayaan Penuh
Penyedia Latihan & Pengurus Program:

Intelli Education Group & Xsolla Curine Academy 

Mod Pengajian:

Sepenuh Masa / Kelas secara bersemuka

Pengambilan:
April 2024, Jun 2024, Ogos 2024, Oktober 2024

Skop Pembiayaan: 

 • Yuran pengajian dan peperiksaan
 • Elaun
 • Penginapan
 • Penempatan pekerjaan

Syarat-syarat Kelayakan:

 1. Bumiputera
 2. Berumur diantara 18-30 tahun
 3. . Minimum Ijazah Sarjana Muda dalam Teknologi Maklumat, Sains Komputer, Multimedia, Kejuruteraan Perisian atau kursus berkaitan Teknologi Maklumat
Tarikh Tutup Permohonan

Oktober 2024

Hubungi:

Sekiranya terdapat pertanyaan lanjut, boleh e-melkan kepada engage@iegcampus.com atau hubungi 019-7591180

Pembiayaan Penuh
Penyedia Latihan & Pengurus Program:

Intelli Education Group & International Council for Technology Certifications (ICTC) 

Mod Pengajian:

Sepenuh Masa / Kelas secara bersemuka

Pengambilan:
April 2024, Jun 2024, Ogos 2024, Oktober 2024

Skop Pembiayaan: 

 • Yuran pengajian dan peperiksaan
 • Elaun
 • Penginapan
 • Penempatan pekerjaan

Syarat-syarat Kelayakan:

 1. Bumiputera
 2. Berumur diantara 18-30 tahun
 3. Minimum Ijazah Sarjana Muda dalam Teknologi Maklumat, Sains Komputer, Kejuruteraan Perisian atau kursus berkaitan Teknologi Maklumat
Tarikh Tutup Permohonan

Oktober 2024

Hubungi:

Sekiranya terdapat pertanyaan lanjut, boleh e-melkan kepada engage@iegcampus.com atau hubungi 019-7591180

Nota penting: Program-program di atas akan dijalankan sepenuhnya menggunakan Bahasa Inggeris.

Jenis & Skop Pembiayaan:

Pembiayaan Penuh*:

 • Yuran Pengajian
 • Yuran Badan Profesional
 • Yuran Peperiksaan
 • Program Pemupukan & Pembangunan
 • Elaun Bulanan

Pembiayaan Separa*:

 • Tajaan sehingga 90% kos program (yuran latihan & pensijilan) bagi program untuk golongan bekerja/tidak berkerja*
 • Tajaan 100% Yuran latihan & pensijilan bagi program Sijil Profesional / Industri Tambahan dan Pensijilan untuk Siswazah*
*Tertakluk kepada terma & syarat