Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera

Peneraju Teknologi

Tenaga kerja berkemahiran tinggi terutamanya dalam bidang teknologi dijangka bakal mendapat permintaan besar sejajar dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0 (IR4.0) di negara kita. Pelancaran Industry 4wrd pada 2018 dan blueprint MyDIGITAL pada 2021 menjadi titik tolak kepada pelaksanaan program teknologi secara lebih menyeluruh dan berfokus. Dengan menumpukan kepada pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi, Yayasan Peneraju memulakan inisiatif intervensi yang proaktif.

Sejak penubuhan pada tahun 2012, Yayasan Peneraju telah memperkenalkan lebih daripada 4 program tajaan di bidang teknologi dalam bentuk sepenuh masa dan juga separuh masa. Program-program ini disesuaikan dengan tahap kemasukan calon dari pelajar tahun akhir ijazah hingga kepada golongan profesional yang sedang bekerja. Sasaran program-program ini adalah untuk meningkat kemahiran tenaga kerja menerusi pensijilan profesional dalam bidang teknologi daripada badan pensijilan yang diiktiraf di peringkat kebangsaan dan antarabangsa seperti Fusionex, Microsoft, Comptia+, dan SAP. Antara program yang ditawarkan adalah seperti berikut:

 • Data Analyst
 • Data Engineer
 • Data Scientist
 • Cloud Computing
 • Cyber Security
 • Blockchain
Kategori Pemohon

Pelajar Ijazah Sarjana Muda Tahun Akhir Berumur 21 – 25 tahun

Nama Program & Jenis Pembiayaan*

Peneraju Teknologi SAP – Undergraduates

(Pembiayaan Penuh*)

Penyedia Latihan

KnowledgeCom, Petaling Jaya, Selangor

Mod Pengajian

Sepenuh Masa

Soalan-Soalan Lazim
Permohonan
Tarikh tutup:

Dibuka sepanjang tahun

Kategori Pemohon

Pelajar Ijazah Sarjana Muda Tahun Akhir Berumur 21 – 25 tahun

Nama Program & Jenis Pembiayaan*

(Pembiayaan Separa*)

Penyedia Latihan & Pengurus Program

Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) & EVO Business Consulting Sdn Bhd.

Mod Pengajian

Sepenuh Masa

Soalan-Soalan Lazim
Permohonan
Tarikh tutup:

Dibuka sepanjang tahun

Kategori Pemohon

Lepasan Ijazah Sarjana Muda Berumur 21-28 tahun:

Tidak melebihi 3 tahun selepas bergraduasi

Pengalaman bekerja tidak lebih dari 3 tahun

Nama Program & Jenis Pembiayaan*

(Pembiayaan Separa*)

Penyedia Latihan & Pengurus Program

Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) & EVO Business Consulting Sdn Bhd.

Mod Pengajian

Separuh Masa

Soalan-Soalan Lazim
Permohonan
Tarikh tutup:

Dibuka sepanjang tahun

Nama Program & Jenis Pembiayaan*

(Pembiayaan Separa*)

Penyedia Latihan & Pengurus Program

Trainocate (M) & EVO Business Consulting Sdn Bhd

Kategori Pemohon

Graduan Baru Ijazah Sarjana Muda/ Ijazah Sarjana Berumur 21-28 tahun dengan pengalaman kerja tidak lebih dari 3 tahun

Nama Program & Jenis Pembiayaan*

 (Pembiayaan Penuh*)

Penyedia Latihan

The Center of Applied Science (CADS),  Bangsar South City, KL

Pengambilan & Mod Pengajian

Sepenuh Masa

Soalan-Soalan Lazim
Permohonan
Tarikh tutup:

Dibuka sepanjang tahun

Kategori Pemohon

Golongan Bekerja Berumur 23 – 40 tahun

Nama Program & Jenis Pembiayaan*

Peneraju Teknologi Data Scientist

(Pembiayaan Penuh*)

Penyedia Latihan

Kulim Advanced Technologies (KAT), Kedah

Mod Pengajian

Separuh Masa

Soalan-Soalan Lazim
Permohonan
Tarikh tutup:

Dibuka Sepanjang Tahun

Golongan berumur 23 - 40 tahun dengan pengalaman kerja tidak kurang dari 3 tahun.

Nama Program & Jenis Pembiayaan*

(Pembiayaan Penuh*)

Penyedia Latihan

PEOPLELogy, Mid Valley, KL

Mod Pengajian

Separuh Masa

Permohonan
Tarikh tutup:

30 September 2022

Golongan berumur 25 - 45 tahun dengan pengalaman kerja tidak kurang dari 3 tahun.

Nama Program & Jenis Pembiayaan*

(Pembiayaan Separa*)

Penyedia Latihan

Knowledgecom, KL

Mod Pengajian

Separuh Masa

Soalan-Soalan Lazim
Permohonan
Tarikh tutup:

30 September 2022

Nama Program & Jenis Pembiayaan*

(Pembiayaan Separa*)

Penyedia Latihan

ReGov Technologies, Petaling Jaya, Selangor

Mod Pengajian

Separuh Masa

Soalan-Soalan Lazim
Permohonan
Tarikh tutup:

30 September 2022

Nama Program & Jenis Pembiayaan*

(Pembiayaan Separa*)

Penyedia Latihan

Trainocate (M), KL Eco City, KL

Pengambilan & Mod Pengajian

Separuh Masa

Soalan-Soalan Lazim

Sedang dikemaskini

Permohonan
Tarikh tutup:

30 September 2022

Nota penting: Program-program di atas akan dijalankan sepenuhnya menggunakan Bahasa Inggeris.
Jenis & Skop Pembiayaan

Pembiayaan Penuh*:

 • Yuran Pengajian
 • Yuran Badan Profesional
 • Yuran Peperiksaan
 • Program Pemupukan & Pembangunan
 • Elaun Bulanan

Pembiayaan Separa*:

 • Tajaan sehingga 90% kos program (yuran latihan & pensijilan) bagi program untuk golongan bekerja/tidak berkerja*
 • Tajaan 100% Yuran latihan & pensijilan bagi program Sijil Profesional / Industri Tambahan dan Pensijilan untuk Siswazah*
*Tertakluk kepada terma & syarat
Untuk sebarang pertanyaan/aduan mengenai program pembiayaan atau permohonan, sila hubungi rakan program kami yang berkaitan secara terus di nombor berikut: