skip to Main Content

Program Pembiayaan Pensijilan Profesional & Program Spesialis

Program pembiayaan pensijilan profesional dan program spesialis untuk peningkatan kepakaran dalam bidang-bidang profesional seperti perakaunan, kewangan, teknologi maklumat dan lain-lain.

Peneraju Profesional Data Scientist

Bagi memenuhi permintaan tenaga profesional bidang Big Data di Malaysia, PEOPLElogy dengan kerjasama Yayasan Peneraju telah memperkenalkan Program Kursus Analisis Big Data & Pembangunan Modal…

Program Peneraju Profesional Financial Risk Manager (FRM®) dilancarkan pada tahun 2017 sebagai inisiatif untuk meningkatkan bilangan profesional Bumiputera bertauliah dalam sektor perkhidmatan kewangan. Ia selaras…

Program Peneraju Profesional Chartered Financial Analyst® (CFA®) dilancarkan pada tahun 2013 sebagai inisiatif untuk meningkatkan bilangan profesional Bumiputera bertauliah dalam sektor perkhidmatan kewangan. Ia selaras…

Professional Accounting Programmes

Tenaga kerja berkemahiran tinggi terutamanya dalam bidang perakaunan bertauliah dijangka mendapat permintaan besar, kira-kira dua kali ganda bekalan semasa, mencerminkan semakin pentingnya profesion ini kepada…

Back To Top

Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera Malaysia
Copyright © Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera. All Right Reserved.