skip to Main Content

Program Pembiayaan Pensijilan Profesional & Program Spesialis

Program pembiayaan pensijilan profesional dan program spesialis untuk peningkatan kepakaran dalam bidang-bidang profesional seperti perakaunan, kewangan, teknologi maklumat dan lain-lain.

Peneraju Profesional Data Scientist

Bagi memenuhi permintaan tenaga profesional bidang Big Data di Malaysia, PEOPLElogy dengan kerjasama Yayasan Peneraju telah memperkenalkan Program Kursus Analisis Big Data & Pembangunan Modal…

Professional Accounting Programmes

Tenaga kerja berkemahiran tinggi terutamanya dalam bidang perakaunan bertauliah dijangka mendapat permintaan besar, kira-kira dua kali ganda bekalan semasa, mencerminkan semakin pentingnya profesion ini kepada…

Super High Income Programme (SHIP)

Super High Income Programme (SHIP) adalah pembiayaan untuk menghasilkan rakyat Malaysia berpendapatan tinggi dalam bidang-bidang yang telah dikenalpasti. Program ini merangkumi pensijilan di dalam pelbagai…

Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera Malaysia
Copyright © Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera. All Right Reserved. 

Back To Top