skip to Main Content

Program Pembiayaan Pensijilan Profesional & Program Spesialis

Program pembiayaan pensijilan profesional dan program spesialis untuk peningkatan kepakaran dalam bidang-bidang profesional seperti perakaunan, kewangan, teknologi maklumat dan lain-lain.

Professional Accounting Programmes

Tenaga kerja berkemahiran tinggi terutamanya dalam bidang perakaunan bertauliah dijangka mendapat permintaan besar, kira-kira dua kali ganda bekalan semasa, mencerminkan semakin pentingnya profesion ini kepada…

Back To Top

Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera Malaysia
Copyright © Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera. All Right Reserved.