Pihak Pengurusan

Pengurusan Kanan

Ibrahim Sani

Ketua Pegawai Eksekutif

Dr Amina Josetta Kayani

Dr. Amina Josetta Kayani

Naib Presiden Eksekutif, Strategi

Kama Bistari Muhammad

Kama Bistari Muhammad

Pemangku Naib Presiden Eksekutif, Operasi

Jabatan-Jabatan

Syed Arnez Amdan Syed Khalil

Syed Arnez Amdan Syed Khalil

Ketua, Perkhidmatan Korporat

Nor Azmah Zahrullail

Ketua, Perkhidmatan Kewangan

Mohd Azrul Hisyam Azmi

Ketua, Audit Dalaman

Ibrahim Sani

Ibrahim Sani memulakan khidmat sebagai Ketua Pegawai Eksekutif di Yayasan Peneraju pada 1 November 2023. Beliau berpengalaman luas dalam bidang kewangan, perbankan, strategi, perisikan perniagaan, pasaran modal dan media.

Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dan Diploma Pascasiswazah dalam Pengurusan Perakaunan dari Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).

Terdahulu, beliau pernah berkhidmat di EONCAP Islamic Bank Berhad (kemudiannya dikenali sebagai Hong Leong Islamic Bank Berhad) dan CIMB Investment Bank sebelum beralih kerjaya kepada dunia penyiaran dengan berkhidmat di BFM dan Astro.

Dr. Amina Josetta Kayani,
Naib Presiden Eksekutif, Strategi

Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dari Melbourne University (1995), Dr Amina Josetta Kayani seterusnya mengikuti pengajian MBA di Ohio Unversity pada tahun 1998 dan PhD dalam Pengurusan Prestasi (Sumber Manusia) di Curtin University pada tahun 2009.

Beliau memulakan kerjaya korporatnya dalam audit dalaman di Arab Malaysian Corporation Berhad pada tahun 1996, dan kemudian berkhidmat sebagai ahli akademik di Universiti Asia-Pasifik, UiTM dan Universiti Curtin.

Dengan pengalaman korporat & akademik serta penglibatan meluas dalam bidang pembangunan bakat, pemerkasaan wanita dan hubungan industri-akademik, beliau pernah dilantik sebagai Ketua Pembangunan Insan di Touch ‘n Go, Timbalan Dekan Hubungan Industri & Antarabangsa di Arshad Ayub Graduate Business School dan Felo Penyelidik di Institut Kecemerlangan Perniagaan UiTM.

Dr Amina juga menggalas peranan sebagai Lembaga Pengarah Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS Sdn Bhd dan PPK Technology Sdn Bhd, sebuah firma teknologi tempatan. Beliau pernah memegang jawatan sebagai Naib Pengerusi Majlis Alumni FBE University of Melbourne, Australia.

Terbaru, beliau memperoleh sijil bagi Kepimpinan Eksekutif dari Oxford University.

Kama Bistari Muhammad,
Pemangku Naib Presiden Eksekutif, Operasi

Kama Bistari Muhammad mula berkhidmat di Yayasan Peneraju pada Januari 2016 sebagai Pengarah Bersekutu sebelum dilantik sebagai Ketua, Pengurusan Program dan Penyampaian Perkhidmatan (Programme & Service Delivery Management) pada tahun 2020. Kini, beliau menyandang jawatan Pemangku Naib Presiden Eksekutif, Operasi bermula November 2022.

Beliau berpengalaman luas di dalam penglibatan industri agroteknologi, sains makanan dan teknologi bio selama lebih 10 tahun.  Beliau terlibat dalam beberapa prosiding antarabangsa termasuk TERMIS-AP 2010 Annual Conference di Sydney, Australia dan telah mengeluarkan satu artikel jurnal ISI. Sebelum Yayasan Peneraju, beliau telah berkhidmat sebagai Pengurus di Malaysian Biotechnology Corporation (BiotechCorp), sebuah agensi kerajaan di bawah MOSTI.  Di BiotechCorp, beliau mewakili delegasi Malaysia ke APEC Forum di Manila untuk persidangan Policy Partnership on Science, Technology & Innovation pada tahun 2015.

Kama Bistari memiliki Ijazah Sarjana Muda Sains dan Kejuruteraan dalam bidang Kejuruteraan Bio dan minor Matematik dari University of Pennsylvania (UPenn) pada tahun 2006.