Pihak Pengurusan

Pengurusan Kanan

Dr Amina Josetta Kayani

Dr. Amina Josetta Kayani

Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif merangkap Naib Presiden Eksekutif, Strategi

Kama Bistari Muhammad

Kama Bistari Muhammad

Pemangku Naib Presiden Eksekutif, Operasi

Jabatan-Jabatan

Syed Arnez Amdan Syed Khalil

Syed Arnez Amdan Syed Khalil

Ketua, Perkhidmatan Korporat

Nor Azmah Zahrullail

Ketua, Perkhidmatan Kewangan

Mohd Azrul Hisyam Azmi

Ketua, Audit Dalaman

Ts. Dr. Mohd Muzzammil bin Ismail

Beliau mula berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Eksekutif, Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (Yayasan Peneraju) pada 26 Oktober 2020.

Beliau juga merupakan ahli Lembaga Gabenor di Malaysia Logistics Innovation Berhad (MLIB). Selain itu, beliau juga merupakan ahli kepada beberapa organisasi dan pertubuhan termasuk Majlis Penasihat Industri di Universiti Utara Malaysia, Majlis Penasihat di Institut Penyelidikan Belia (IYRES), Majlis Pekerjaan Negara (NEC), Majlis Pasukan Petugas Khas (TVET) dan Kumpulan Fokus Keusahawan, Ekuiti dan Koperasi di Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), Jabatan Perdana Menteri.

Ts. Dr. Muzzammil merupakan graduan Ijazah Sarjana Muda dalam Perancangan Bandar & Wilayah dari Universiti Sains Malaysia pada tahun 2012 di bawah tajaan biasiswa JPA. Beliau kemudiannya mengikuti pengajian Sarjana Sains dalam Perancangan Harta Tanah di Universiti Heriot-Watt, United Kingdom di bawah tajaan MARA serta pengajian PhD dalam Geografi di Universiti Durham, United Kingdom di bawah tajaan KPM – UUM.

Beliau juga merupakan pemegang Sijil Pengurusan Pelancongan dari University of Queensland, Australia, Sijil Strategi Korporat dari University of London – UCL School of Management dan Diploma dalam Pentadbiran & Pengurusan Perniagaan dari Institut Perniagaan & Pengurusan London.

Dr. Amina Josetta Kayani,
Naib Presiden Eksekutif, Strategi

Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dari Melbourne University (1995), Dr Amina Josetta Kayani seterusnya mengikuti pengajian MBA di Ohio Unversity pada tahun 1998 dan PhD dalam Pengurusan Prestasi (Sumber Manusia) di Curtin University pada tahun 2009.

Beliau memulakan kerjaya korporatnya dalam audit dalaman di Arab Malaysian Corporation Berhad pada tahun 1996, dan kemudian berkhidmat sebagai ahli akademik di Universiti Asia-Pasifik, UiTM dan Universiti Curtin.

Dengan pengalaman korporat & akademik serta penglibatan meluas dalam bidang pembangunan bakat, pemerkasaan wanita dan hubungan industri-akademik, beliau pernah dilantik sebagai Ketua Pembangunan Insan di Touch ‘n Go, Timbalan Dekan Hubungan Industri & Antarabangsa di Arshad Ayub Graduate Business School dan Felo Penyelidik di Institut Kecemerlangan Perniagaan UiTM.

Dr Amina juga menggalas peranan sebagai Lembaga Pengarah Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS Sdn Bhd dan PPK Technology Sdn Bhd, sebuah firma teknologi tempatan. Beliau pernah memegang jawatan sebagai Naib Pengerusi Majlis Alumni FBE University of Melbourne, Australia.

Terbaru, beliau memperoleh sijil bagi Kepimpinan Eksekutif dari Oxford University.

Kama Bistari Muhammad,
Pemangku Naib Presiden Eksekutif, Operasi

Kama Bistari Muhammad mula berkhidmat di Yayasan Peneraju pada Januari 2016 sebagai Pengarah Bersekutu sebelum dilantik sebagai Ketua, Pengurusan Program dan Penyampaian Perkhidmatan (Programme & Service Delivery Management) pada tahun 2020. Kini, beliau menyandang jawatan Pemangku Naib Presiden Eksekutif, Operasi bermula November 2022.

Beliau berpengalaman luas di dalam penglibatan industri agroteknologi, sains makanan dan teknologi bio selama lebih 10 tahun.  Beliau terlibat dalam beberapa prosiding antarabangsa termasuk TERMIS-AP 2010 Annual Conference di Sydney, Australia dan telah mengeluarkan satu artikel jurnal ISI. Sebelum Yayasan Peneraju, beliau telah berkhidmat sebagai Pengurus di Malaysian Biotechnology Corporation (BiotechCorp), sebuah agensi kerajaan di bawah MOSTI.  Di BiotechCorp, beliau mewakili delegasi Malaysia ke APEC Forum di Manila untuk persidangan Policy Partnership on Science, Technology & Innovation pada tahun 2015.

Kama Bistari memiliki Ijazah Sarjana Muda Sains dan Kejuruteraan dalam bidang Kejuruteraan Bio dan minor Matematik dari University of Pennsylvania (UPenn) pada tahun 2006 di bawah tajaan JPA, dan merupakan ahli Graduate Engineer oleh Board of Engineers Malaysia.