Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera

Lembaga Pemegang Amanah

YB Datuk Dr Abd Latiff Ahmad

YB Datuk Dr Abd Latiff Ahmad

Pengerusi

YBhg. Datuk Seri Saiful Anuar Lebai Hussen

Timbalan Pengerusi

YB Datuk Seri Dr Noraini Ahmad

Ahli

YBhg. Tan Sri Dato’ Seri
Abd Ghafar Mahmud

Ahli

YBhg. Datuk Yasmin Mahmood

Ahli