Kerjaya

Jawatan

Ketua, Perkhidmatan Teknologi / Head, Technology Services

Jabatan

Technology Services

Tarikh Tutup

6 Mac 2024

Maklumat Skop Kerja, Deskripsi Tugas & Kelayakan
Permohonan
Jawatan

Naib Presiden, Risikan Perniagaan / Vice President, Business Intelligence

Jabatan

Business Intelligence

Tarikh Tutup

6 Mac 2024

Maklumat Skop Kerja, Deskripsi Tugas & Kelayakan
Permohonan
Jawatan

Eksekutif Kanan, Perhubungan Pihak Berkepentingan / Senior Executive, Stakeholder Relations

Jabatan

Ecosystems

Tarikh Tutup

11 Mac 2024

Maklumat Skop Kerja, Deskripsi Tugas & Kelayakan
Permohonan

PERMOHONAN JAWATAN

Nota penting: Sekiranya anda berminat dengan jawatan di atas, sila hantarkan cover letter dan resume ke  careers@yayasanpeneraju.com.my Hanya calon yang layak sahaja akan dipanggil untuk temuduga.