skip to Main Content

Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera

Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (Yayasan Peneraju) merupakan satu inisiatif untuk mengukuhkan pembinaan keupayaan Bumiputera secara sejagat dan berterusan.

Antara mandat yang diamanahkan kepada Yayasan Peneraju termasuk meningkatkan kualiti, kuantiti dan keberkesanan bakat-bakat Bumiputera sejajar dengan usaha menaiktaraf Malaysia ke arah negara berpendapatan tinggi melalui pendidikan akademik, pensijilan profesional dan vokasional.

Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (Yayasan Peneraju)

Visi

Pemangkin kepada peningkatan keupayaan Bumiputera dan perubahan minda ke arah mewujudkan komuniti yang berdaya saing di peringkat global.

Misi

Menyediakan peluang pendidikan berkualiti kepada Bumiputera

Memupuk dan membangun bakat Bumiputera ke tahap tertinggi

Mewujudkan jalinan kerjasama dengan pihak berkepentingan bagi mencapai agenda Bumiputera

Menyediakan peluang pensijilan antarabangsa ke arah kerjaya berpendapatan tinggi

Mentransformasi keupayaan Bumiputera ke arah menjana pekerjaan berpendapatan tinggi

Pendekatan Kami

Memahami cabaran-cabaran kehendak industri, program-program yang kami jalankan tidak hanya memfokus kepada kompetensi teknikal sahaja malah ‘soft skills’ juga. Pendekatan ini dinamakan ‘Nurture & Develop‘ atau ‘Memupuk & Membangun‘. Pendekatan ini sebagai salah satu daripada janji jenama kami, kami yakin yang pemegang biasiswa kami akan menjadi holistik.

Back To Top

Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera Malaysia
Copyright © Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera. All Right Reserved.