Pengenalan

Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera

Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (Yayasan Peneraju) merupakan agensi di bawah Kementerian Ekonomi memberi tumpuan kepada pengukuhan pembinaan keupayaan ke arah bakat Bumiputera yang mampan.

Antara objektif Yayasan Peneraju adalah meningkatkan kualiti, kuantiti dan kerelevanan bakat Bumiputera selaras dengan usaha kerajaan untuk memacu Malaysia ke arah negara berpendapatan tinggi menerusi program pembiayaan akademik, pensijilan TVET, profesional, teknologi dan spesialis.

Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (Yayasan Peneraju)

Visi

Pemangkin kepada peningkatan keupayaan Bumiputera dan perubahan minda ke arah mewujudkan komuniti yang berdaya saing di peringkat global.

Misi

Pendekatan Kami

Memahami cabaran-cabaran kehendak industri, program-program yang kami jalankan tidak hanya memfokus kepada kompetensi teknikal sahaja malah ‘soft skills’ juga. Pendekatan ini dinamakan ‘Nurture & Develop‘ atau ‘Memupuk & Membangun‘. Pendekatan ini sebagai salah satu daripada janji jenama kami, kami yakin yang pemegang biasiswa kami akan menjadi holistik.