Peneraju Tunas

Program Pembiayaan Bidang Akademik

Program pembiayaan untuk pelajar-pelajar dari keluarga kumpulan M40 ke bawah untuk meningkatkan kemahiran insaniah kritikal, mendapatkan pensijilan yang diiktiraf industri di samping meningkatkan pembangunan peribadi, kecemerlangan akademik dan persediaan menghadapi dunia kerjaya.