Peneraju Tunas

Program Pembiayaan Bidang Akademik

Program pembiayaan untuk pelajar-pelajar dari keluarga kumpulan M40 ke bawah untuk meningkatkan kemahiran insaniah kritikal, mendapatkan pensijilan yang diiktiraf industri di samping meningkatkan pembangunan peribadi, kecemerlangan akademik dan persediaan menghadapi dunia kerjaya. 

Senarai program di bawah Peneraju Tunas: