Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera

Peneraju Tunas

Program Pembiayaan Bidang Akademik

Program pembiayaan pendidikan untuk pelajar sekolah rendah, menengah dan pengajian tinggi yang berpotensi, berpendapatan isi rumah rendah (RM 4,000 ke bawah) dan dari latar belakang yang mencabar bagi mendapatkan pendidikan yang berkualiti.

Maklumat Program Pembiayaan Pendidikan Peneraju Tunas 2.0 sedang dikemaskini. Sila datang kembali.