Peneraju Tunas

Program Pembiayaan Bidang Akademik

Program pembiayaan sokongan untuk pelajar sekolah rendah, menengah dan pengajian tinggi yang berpotensi, berpendapatan isi rumah rendah (B40) dan dari latar belakang yang mencabar bagi meningkatkan kebolehan diri, daya saing, seterusnya mencipta peluang untuk kehidupan yang lebih baik.

Peneraju Tunas 2.0