Peneraju Spesialis

Program Peneraju Spesialis

Program Peneraju Spesialis yang julung kali diadakan akan ditawarkan kepada pegawai perubatan Bumiputera berumur tidak lebih daripada 45 tahun yang ingin memperolehi pensijilan dan meneruskan pewartaan sebagai doktor pakar dalam bidang-bidang kepakaran termasuk Perubatan Dalaman dan Perubatan Keluarga di Malaysia.

Objektif program adalah:

  • Meningkatkan akses pembiayaan untuk pensijilan pakar perubatan dan pergigian.
  • Meningkatkan kapasiti golongan Bumiputera sebagai tenaga kerja berkemahiran tinggi dan berkepakaran.
  • Meningkatkan bilangan golongan pakar di kalangan Bumiputera di Malaysia.
  • Meningkatkan bilangan Bumiputera dalam golongan berpendapatan tinggi.

Membership of the Academy Of Family Physicians Of Malaysia/International Conjoint Fellowship of Royal Australian College of General Practitioners (MAFP/icFRACGP)

Membership of the Royal College of Physicians of the United Kingdom (MRCPUK) / Ireland (MRCPI)

Butiran Program-Program

Membership of the Academy Of Family Physicians Of Malaysia/International Conjoint Fellowship of Royal Australian College of General Practitioners (MAFP/icFRACGP)

Bidang

Perubatan Keluarga (Family Medicine)

Pengurus Program

Efficient Frontier Consulting Sdn. Bhd. (EFC)

Pengambilan

November 2023

Tempoh Program

Maksimum 5 tahun (bergantung kpd peringkat kemasukan)

Mod Program

Separuh Masa

Skim Pembiayaan

Pembiayaan Separa

Tarikh Tutup Permohonan

15 September 2023

Sekiranya terdapat pertanyaan lanjut, sila hubungi pengurus program kami, EFC secara terus di 03-80808646.

Membership of the Royal College of Physicians of the United Kingdom (MRCPUK) / Ireland (MRCPI)

Bidang

Perubatan Dalaman (Internal Medicine)

Pengurus Program

Efficient Frontier Consulting Sdn. Bhd. (EFC)

Pengambilan

Oktober 2023

Tempoh Program

3 – 5 tahun (bergantung kepada peringkat kemasukan)

Mod Program

Separuh Masa

Skim Pembiayaan

Pembiayaan Separa

Tarikh Tutup Permohonan

31 Julai 2023

Sekiranya terdapat pertanyaan lanjut, sila hubungi pengurus program kami, EFC secara terus di 03-80808646.