Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera

Peneraju Spesialis

Program Peneraju Spesialis yang julung kali diadakan akan ditawarkan kepada pegawai perubatan Bumiputera berumur tidak lebih daripada 45 tahun yang ingin memperolehi pensijilan Membership of the Royal College of Physicians (MRCP). Permohonan pembiayaan adalah terbuka dan juga kepada pegawai perubatan yang telah mendaftar di bawah KKM untuk mengikuti program “Parallel Pathway”. Pensijilan MRCP melalui “Parallel Pathway” ini, pegawai perubatan tersebut boleh meneruskan pewartaan sebagai doktor pakar dalam bidang-bidang kepakaran termasuk Perubatan Dalaman di Malaysia.

Peneraju Spesialis bertujuan untuk:

  • Meningkatkan akses pembiayaan untuk pensijilan pakar perubatan dan pergigian.
  • Meningkatkan kapasiti golongan Bumiputera sebagai tenaga kerja berkemahiran tinggi dan berkepakaran.
  • Meningkatkan bilangan golongan pakar di kalangan Bumiputera di Malaysia.
  • Meningkatkan bilangan Bumiputera dalam golongan berpendapatan tinggi.

Butiran Program

Pensijilan yang ditawarkan

Membership of the Royal College of Physicians (MRCP)

Bidang

Medical Specialist

Pengurus Program

Efficient Frontier Consultant Sdn. Bhd.(EFC)

Pengambilan

2021 -2023

Tempoh Program

4 tahun

Mod Program

Separuh Masa

Skim Pembiayaan

Pembiayaan Separa

Skop pembiayaan
  • Bayaran bantuan sekali beri sebanyak RM1500.
  • 100 % Yuran Kursus Pensijilan (pay and claim basis).
  • 100% untuk Yuran Badan Profesional dan Peperiksaan (pay and claim basis).
Syarat-syarat Kelayakan
  • Bumiputera Warganegara Malaysia berumur 45 tahun dan ke bawah.
  • Sedang atau akan mengikuti mana-mana program Parallel Pathway di Malaysia yang diiktiraf dan disahkan oleh NSR Malaysia; ATAU
  • Kelayakan lain yang telah ditetapkan oleh institusi atau badan professional yang berkaitan.
Tarikh Tutup Permohonan

5 Oktober 2021 

Permohonan

Sekiranya terdapat pertanyaan lanjut, sila hubungi pengurus program kami, Efficient Frontier Condulting (EFC) secara terus di 03-8080 8646 (Puan Seri) dari 9:00 pagi – 4:00 petang (Isnin – Jumaat)

*Tertakluk kepada terma & syarat