Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera

Peneraju Skil

Program Pembiayaan Bidang Kemahiran

Program Peneraju Skil memberi fokus kepada pendidikan skil vokasional dan teknikal yang bersesuaian dengan permintaan industri melalui pensijilan diiktiraf industri dan antarabangsa dan seterusnya menceburi bidang kerjaya berpendapatan tinggi yang meliputi sektor berikut:
High Impact Programme (HIP) / Kursus Online

Kursus Dalam Talian

Elektrik & Elektronik

Elektrikal dan Elektronik