Program Pembiayaan Bidang Kemahiran

Program Peneraju Skil memberi fokus kepada pendidikan skil vokasional dan teknikal yang bersesuaian dengan permintaan industri melalui pensijilan diiktiraf industri dan antarabangsa dan seterusnya menceburi bidang kerjaya berpendapatan tinggi yang meliputi sektor berikut:
Elektrik & Elektronik

Elektrikal dan Elektronik

Automotive

Automotif