Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera

Peneraju High Impact Programme (HIP): Kursus Online

Tidak dinafikan bahawa pandemik COVID-19 telah menyebabkan ekonomi, sosial dan kesihatan seluruh dunia terjejas teruk dan negara kita juga tidak terkecuali. Rentetan itu, ramai individu telah diberhentikan kerja dan kadar pengganguran juga turut meningkat sejak penularan wabak tersebut.

Program menaik taraf (upskill) dan latihan semula (re-skill) kemahiran amat penting supaya belia lebih bersedia untuk kekal relevan dalam dunia pasca COVID-19 bagi memastikan supaya memberikan nilai tambah bagi kemahiran sedia ada serta membantu meningkatkan kebolehpasaran pekerja.

Oleh itu, Peneraju High Impact Programme (HIP) telah diperkenalkan untuk menyediakan program menaik taraf dan melatih semula berkaitan skil-skil Revolusi Perindustrian 4.0, skil-skil Abad ke-21 atau skil-skil yang relevan & signifikan dengan kehendak dan keperluan industrii.

Kursus-kursus dalam talian ini adalah ditaja sepenuhnya* oleh pihak Yayasan Peneraju dan akan diadakan secara atas talian. Peserta juga akan menerima sijil selepas tamat kursus. Jadual di bawah merupakan senarai kursus yang tawarkan di bawah Peneraju HIP:

Nama Kursus

Finance for Non-Financial Managers

Butiran Kursus

Kursus 4 hari ini merangkumi:

 1. Pengetahuan Asas Kewangan
 2. Pengurusan Wang dan Bajet yang Efektif Sewaktu Krisis
 3. Panduan Analisis Penyata Kewangan
 4. Pengunaan Templat untuk Meramal, Membuat Bajet dan Mengawal Perniagaan

Sijil Penyertaan oleh AAT, UK akan diberikan kepada setiap peserta.

Syarat-syarat kelayakan
 1. Bumiputera Warganegara Malaysia.
 2. Berumur 45 tahun dan kebawah.
 3. Terbuka kepada pelajar tahun akhir, golongan bekerja dan tidak bekerja.
Penyedia Latihan

System & Skills Training Concept Sdn Bhd

Permohonan
Talian Pertanyaan

012 – 370 7660
011- 5558 4904
016 – 231 5518

Nama Kursus

Essential Skills and Digital Marketing Awareness for Undergraduates

Butiran Kursus

Kursus ‘How to Build an Online Business from Start to Finish?’ selama 6 hari ini merangkumi modul berikut:

 1. Pendedahan kepada pemasaran digital
 2. Penggunaan Enjin Carian (Search Engine) Yang Menyeluruh
 3. Kepentingan E-Dagang
 4. Pengetahuan Asas Media Sosial
 5. Program Pemupukan dan Pembangunan / Nurture & Development Programme (NDP)

Sijil Penyertaan oleh UTMSpace akan diberikan kepada setiap peserta.

Syarat-syarat kelayakan
 1. Bumiputera Warganegara Malaysia.
 2. Berumur 45 tahun dan kebawah.
 3. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi atau kemahiran di semester akhir.
Penyedia Latihan

Nitkertz (Malaysia) Sdn Bhd

Permohonan
Talian Pertanyaan

019-778 1637 (Affendi)
019-254 5254 (Kimy)
017-714 1641 (Ain)

Nama Kursus

Essential Skills and Digital Media Marketing for Unemployed Graduates

Butiran Kursus

Kursus berserta latihan projek secara langsung dan bimbingan oleh pelatih selama 7 hari ini merangkumi modul berikut:

 1. Kepentingan Alat Komunikasi Mudah Alih
 2. Dunia Google Ads
 3. Pengiklanan secara paparan dan video
 4. Pemasaran Media Digital
 5. Program Pemupukan dan Pembangunan/Nurture & Development Programme (NDP)

Sijil Penyertaan oleh UTMSpace akan diberikan kepada setiap peserta

Syarat-syarat kelayakan
 1. Bumiputera Warganegara Malaysia.
 2. Berumur 45 tahun dan kebawah.
 3. Terbuka kepada graduan yang tidak bekerja dan tarikh graduasi tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan.
Penyedia Latihan

Nitkertz (Malaysia) Sdn Bhd

Permohonan
Talian Pertanyaan

019-778 1637 (Affendi)
019-254 5254 (Kimy)
017-714 1641 (Ain)

Nama Kursus

Halal Industry Fundamentals

Butiran Kursus
Kursus 7 hari ini merangkumi:
 • Pengenalan Industri Halal
 • Pengetahuan Asas Halal dan Haram
 • Pengenalan Pensijilan Halal Malaysia
Sijil Halal Industry Fundamentals oleh Halal Development Corporation
Syarat-syarat kelayakan
 1. Bumiputera Warganegara Malaysia.
 2. Berumur 45 tahun dan kebawah.
 3. Terbuka kepada pelajar tahun akhir, golongan bekerja dan juga tidak bekerja.
Penyedia Latihan

Halal Development Corporation Berhad

Permohonan
Talian Pertanyaan
03-79655555/469

ATAU WhatsApp ke https://wa.link/ifeuqu

Nota penting: Kursus latihan secara fizikal (1 hari) juga ditawarkan di beberapa negeri tertakluk kepada situasi semasa (seperti perintah kawalan pergerakan pergerakan oleh kerajaan.)
Nama Kursus

PROKENS (Program Latihan Kemahiran Kebolehpasaran Kerjaya)

Butiran Kursus

Kursus 3 hari ini menyediakan latihan kemahiran kepada belia Bumiputera bagi melatih kemahiran kebolehpasaran kerja dan meningkatkan peluang serta memberi panduan kepada belia dalam mencari pekerjaan. Program ini meliputi:

 • Soft skill kerjaya.
 • Penulisan resume & Strategi temuduga dan komunikasi.
 • Kemahiran usahawan digital.
 • Bimbingan kerjaya dan banyak lagi.

Sijil Kehadiran oleh Majlis Belia Malaysia akan diberikan kepada setiap peserta.

Syarat-syarat kelayakan
 1. Bumiputera Warganegara Malaysia.
 2. Berumur antara 18-28 tahun.
 3. Minimum kelayakan: Sijil
Penyedia Latihan

Majlis Belia Malaysia (MBM)

Nama Kursus

Data Labelling for the Future of AI

Butiran Kursus

Kursus selama 7 – 8 minggu ini memfokuskan kepada aspek berbeza di dalam data labelling. Kursus in akan mengasah kemahiran komputer, pemikiran logikal dan kritikal dan pendedahan kepada Kecerdasan Buatan/Artificial Intelligence dan Pembelajaran Mesin/Machine Learning. Modul merangkumi:

 1. Pengenalan kepada Kecerdasan Buatan/Artificial Intelligence
 2. Penglihatan Komputer/Computer Vision (Video dan Penjelasan Imej)
 3. Natural Language Processing (Audio/Text)
 4. Entity Resolution (Data Cleansing and Web Research)

Sijil Penyertaan oleh Alegion (Malaysia) Sdn Bhd akan disediakan untuk setiap peserta.

Syarat-syarat kelayakan
 1. Bumiputera Warganegara Malaysia.
 2. Berumur antara 18-45 tahun.
 3. Terbuka kepada pelajar tahun akhir, golongan bekerja dan juga tidak bekerja.
Penyedia Latihan

Alegion (Malaysia) Sdn Bhd

Permohonan
Talian Pertanyaan

014-7226 208
work@alegion.com

Nama Kursus

Career Breakthrough Online Course

Butiran Kursus

Kursus komprehensif dan kondusif yang interaktif dan modul terkini untuk memastikan peserta seiring dan relevan dengan era transformasi digital. Kursus ini memfokuskan kepada  kesediaan tenaga kerja , kemahiran insaniah dan kemahiran keusahawanan. Modul merangkumi:

 1. Kesediaan Tenaga Kerja, karier & pembangunan diri dan rundingan
 2. Mengurus kritikan di tempat kerja, kepimpinan berkualiti & latihan peningkatan kemahiran insaniah
 3. Penguasaan skil teknikal yang penting
 4. Meneroka minda dan perjalanan keusahawanan bersama usahawan berpengalaman

Sijil Penyertaan oleh Finnext Capital Sdn Bhd akan disediakan untuk setiap peserta

Syarat-syarat kelayakan
 1. Bumiputera Warganegara Malaysia.
 2. Berumur antara 18-45 tahun.
 3. Terbuka kepada pelajar tahun akhir (pra-siswazah dan pasca-siswazah) golongan bekerja dan juga tidak bekerja.
Penyedia Latihan

Finnext Capital Sdn Bhd

*Tertakluk kepada terma & syarat. Sekiranya terdapat pertanyaan lanjut ,sila hubungi penyedia latihan yang berkaitan secara terus seperti yang tertera di dalam jadual.