Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera

Permohonan dibuka

Peneraju Skil

Program pembiayaan kemahiran bagi meningkatkan skil vokasional dan teknikal dengan pensijilan diiktiraf industri atau antarabangsa. Program ini mempunyai dua segmen iaitu Peneraju Skil Iltizam (pelajar tidak cenderung akademik) dan Peneraju Skil (pekerja mahir) yang meliputi pelbagai industri.

Program Peneraju Skil Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik Kategori B0 disasarkan kepada golongan tenaga kerja bumiputera mahir dalam sektor sistem kuasa elektrik dan seangkatan dengannya yang ingin meningkatkan dari kemahiran peringkat A0, A1, A4 ke peringkat B0.

Program Peneraju Skil Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik Kategori A4 disasarkan kepada golongan tenaga kerja Bumiputera mahir dalam sektor sistem kuasa elektrik dan seangkatan dengannya yang ingin meningkatkan dari kemahiran peringkat A0 dan A1 ke peringkat A4.

Program menaik taraf (upskill) dan latihan semula (re-skill)

Program Peneraju Skil Automotive Industry Certification Engineering Digital Engineering Prototyping (AICE-DEP) adalah...

Program Latihan Untuk Siswazah merupakan satu program untuk membantu graduan Bumiputera lepasan Diploma dan Ijazah Sarjana Muda yang berumur antara 19 sehingga 35 tahun yang belum mendapatkan pekerjaan untuk memperolehi kemahiran serta pensijilan yang diperlukan oleh industri bagi membolehkan mereka mendapat pekerjaan dalam bidang-bidang yang dikenalpasti.

Program ini menumpukan kepada pensijilan kemahiran tinggi dan diiktiraf industri khususnya untuk tenaga kerja mahir yang masih bekerja atau tidak bekerja (termasuk individu yang diberhentikan kerja) dengan sekurang - kurangnya tiga tahun pengalaman kerja dan berumur 45 tahun dan ke bawah.

Program ini menumpukan kepada pensijilan kemahiran tinggi dan diiktiraf industri khususnya untuk tenaga kerja mahir yang masih bekerja atau tidak bekerja (termasuk individu yang diberhentikan kerja) dengan sekurang - kurangnya tiga tahun pengalaman kerja dan berumur 45 tahun dan ke bawah.

Programme Details: Program ini lebih menumpukan kepada pensijilan kemahiran tinggi dan diiktiraf industri khususnya kepada kelompok berpengalaman sekurang - kurangnya dengan tiga (3) tahun pengalaman kerja dan berumur 45 tahun dan ke bawah.

Peneraju Profesional

Program pembiayaan pensijilan profesional dan program spesialis untuk peningkatan kepakaran dalam bidang-bidang profesional seperti perakaunan, kewangan, teknologi maklumat dan lain-lain.

Tingkat 15-1,Mercu UEM Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral, 50470, Kuala Lumpur. Talian am: +603-2727 9000 Emel: info@yayasanpeneraju.com.my