Permohonan dibuka

Peneraju Skil

Program pembiayaan kemahiran bagi meningkatkan skil vokasional dan teknikal dengan pensijilan diiktiraf industri atau antarabangsa. Program ini mempunyai dua segmen iaitu Peneraju Skil Iltizam (pelajar tidak cenderung akademik) dan Peneraju Skil (pekerja mahir) yang meliputi pelbagai industri.

Program pembiayaan bidang TVET dengan peluang pekerjaan disediakan dengan usahasama Kulim Advanced Technologies.

Program Peneraju Skil Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik Kategori A4 disasarkan kepada golongan tenaga kerja Bumiputera mahir dalam sektor sistem kuasa elektrik dan seangkatan dengannya yang ingin meningkatkan dari kemahiran peringkat A0 dan A1 ke peringkat A4.

Program pembiayaan latihan dengan peluang pekerjaan disediakan dengan usahasama System and Skills Training Concept.

Program Peneraju Skil Specialist in CAD/CAM – Advanced Computer Numerical Control & Manufacturing disasarkan kepada golongan tenaga...

Program Peneraju Skil System Integration in Automation & Robotics akan menjadi platform kepada para graduan dalam bidang teknologi...

Program Latihan Untuk Siswazah merupakan satu program untuk membantu graduan Bumiputera lepasan Diploma dan Ijazah Sarjana Muda yang berumur antara 19 sehingga 35 tahun yang belum mendapatkan pekerjaan untuk memperolehi kemahiran serta pensijilan yang diperlukan oleh industri bagi membolehkan mereka mendapat pekerjaan dalam bidang-bidang yang dikenalpasti.

Program ini bertujuan untuk membangun dan melahirkan pelatih untuk menjadi pekerja mahir dalam bidang jaminan kualiti menggunakan mesin pengukur CMM(Coordinate Measuring Machine), mikrometer dan peralatan kalibrasi berketepatan tinggi.

Program ini bertujuan untuk membangun dan melahirkan pelatih untuk menjadi pekerja berkemahiran dalam Fabrikasi Logam berasaskan CNC (Computer Numerical Control) yang merangkumi Pengaturcaraan dan Teknologi Pemotongan.

Program ini bertujuan untuk melahirkan pelatih yang berkemahiran dalam bidang pengaturcaraan dan operasi robot. Peserta akan didedahkan dengan kemahiran untuk merancang, merekabentuk dan menjalankan pelbagai latihan berasaskan sistem robot sebenar.

Peneraju Profesional

Program pembiayaan pensijilan profesional dan program spesialis untuk peningkatan kepakaran dalam bidang-bidang profesional seperti perakaunan, kewangan, teknologi maklumat dan lain-lain.