Peneraju Profesional Financial Risk Manager (FRM®)

Peneraju Profesional Financial Risk Manager (FRM®)

Program Peneraju Profesional Financial Risk Manager (FRM®) dilancarkan pada tahun 2017 sebagai inisiatif untuk meningkatkan bilangan profesional Bumiputera bertauliah dalam sektor perkhidmatan kewangan. Ia selaras matlamat Yayasan Peneraju iaitu meningkatkan keupayaan Bumiputera untuk mendapatkan pekerjaan berpendapatan tinggi menerusi pendidikan dan pensijilan berkualiti.

Peneraju Skil Dana TVET

Peneraju Skil Dana TVET

Program pembiayaan sekali beri ini ditawarkan sebagai bantuan awal pengajian dan persediaan kepada belia Warganegara Malaysia dan Bumiputera yang sedang melanjutkan pengajian ke peringkat Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) / Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Kemahiran Lanjutan Malaysia (DKLM) di Institut Latihan Awam (ILA) terpilih.