Peneraju Skil Dana TVET

Program pembiayaan sekali beri ini ditawarkan sebagai bantuan awal pengajian dan persediaan kepada belia Warganegara Malaysia dan Bumiputera yang sedang melanjutkan pengajian ke peringkat Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) / Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Kemahiran Lanjutan Malaysia (DKLM) di Institut Latihan Awam (ILA) terpilih.

Peneraju Skil Dana TVET