Link Perantis Iskandar (AI & Industrial Automation)

AI & Industrial Automation merupakan sebuah program selama empat (4) bulan yang merangkumi dua fasa iaitu program latihan intensif oleh Authorised Training Provider selama satu (1) bulan diikuti dengan tiga (3) bulan latihan industri bersama Imagine AI Sdn. Bhd. Dalam masa empat (4) bulan sepanjang program ini, perantis akan menjalani kaedah pembelajaran secara Functional knowledge training, hands on training, dan on the job training. Perantis juga akan dibekalkan dengan modul latihan seperti Computer Vision Programming, Industrial Automation Programming, Web design and Applications, Mobile Applications & Game Development (AI).

6G Fluxcore Arc Welding

Butiran Program Pensijilan yang ditawarkan Bureau Veritas Certification 6G SMAW & FCAW Oil dan Gas Safety Passport (OGSP) Certification daripada NIOSH CIDB Green Card daripada CIDB Technologies Bureau Veritas Welder Pass Rakan Program & Penyedia Latihan Invictus Skill Training Academy Pengambilan Sepanjang Tahun Tempoh Program 4 minggu latihan teknikal dan 6 bulan penempatan pekerjaan Mod…

BGAS CSWIP Painting Inspector Grade 2

Butiran Program Pensijilan yang ditawarkan BGAS CSWIP Painting Inspector Grade 2 Rakan Program & Penyedia Latihan EVO Business Consulting dan Nitkertz (Malaysia) Sdn Bhd Tempoh Program 5 Hari Mod Program Sepenuh Masa Skim Pembiayaan Yuran latihan, peperiksaan dan pensijilan Skop pembiayaan Yuran Pengajian, Peperiksaan & Pensijilan Kit Spesimen/Latihan Manual/Nota Syarat-syarat Kelayakan Bumiputera Warganegara Malaysia Berumur…