Peneraju Skil

Peneraju Young Talent Development Programme: Port Operation Planner (POPA) dan Young Engineer Apprenticeship Programme (YEAP)

Program kolaborasi dengan Port Tanjung Pelepas (PTP) ini adalah inisiatif PTP yang direka khas bersama Kementerian Pendidikan untuk mengisi permintaan pekerjaan di bidang pelabuhan ,selain meningkatkan kebolehpasaran pekerjaan tenaga mahir serta melahirkan lebih ramai bakat di dalam industri pelabuhan.

Peneraju Skil

Peneraju Skil Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik Kategori B0

Program Peneraju Skil Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik Kategori B0 disasarkan kepada golongan tenaga kerja bumiputera mahir dalam sektor sistem kuasa elektrik dan seangkatan dengannya yang ingin meningkatkan dari kemahiran peringkat A0, A1, A4 ke peringkat B0. Butiran Program Pensijilan yang ditawarkan B0; DAN TNB Safety Passport Rakan Program & Penyedia Latihan Jabatan Tenaga Manusia ADTEC…