Installation and Maintenance Fiber-to-the-Home (FTTH)

Program selama 6 bulan yang merangkumi 1 bulan kelas latihan, 1 bulan On-Job-Training (OJT) dan 3 bulan pemantauan kerja. Kelas latihan selama satu 1 bulan merangkumi pembelajaran berkaitan FTTH seperti pengurusan asas rangkaian FTTH, perancangan rangkaian FTTH, pemasangan kabel gentian optik luar (OSP) dan dalaman (ISP) mengikut piawaian yang ditentukan, penyambungan dan penamatan kabel gentian optik, pengujian rangkain dan pautan FTTH mengikut piawaian yang ditentukan serta Nuture Development Program kepada peserta-peserta bagi meningkatkan kemahiran insaniah dan persediaan melangkah ke alam pekerjaan. Peserta juga akan diberi pendedahan dan peluang untuk mengadakan perbincangan bersama pemain industry dalam bidang telekomunikasi serta latihan praktikal.

Butiran Program

Pensijilan yang ditawarkan
  • TM CA1(c)
  • TM CA2(c),
  • NIOSH TM Safety Passport
  • NIOSH Authorised Entrant & Standby Person for Confined Space Test,
  • Sijil UMKBV
Rakan Program & Penyedia Latihan
Efficient Frontier Consulting (EFC) & UMK Business Ventures Sdn. Bhd.
Tempoh Program
6 Bulan
Mod Program
Sepenuh Masa
Skim Pembiayaan
Pembiayaan penuh bagi yuran latihan, peperiksaan dan pensijilan
Syarat-syarat Kelayakan
  • Bumiputera
  • Berumur 19 – 35 tahun
  • Mempunyai kelulusan Diploma/SKM 4/DKM atau mana-mana kelayakan yang berkaitan
  • Graduan yang tidak bekerja dan mempunyai pengalaman kerja tidak melebihi 3 tahun
Permohonan

Sekiranya terdapat pertanyaan lanjut, sila hubungi EFC di 03-80808646/penerajuskil@gmail.com atau 09-774900 / 019-2454169 / zsalihan@umkbv.com /  irdina@umkbv.com

*Tertakluk kepada terma & syarat