Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera

Pendedahan Maklumat (‘Whistleblowing’)

Yayasan Peneraju komited dalam menerapkan nilai-nilai integriti dalam tugas seharian melalui pendekatan toleransi sifar terhadap semua bentuk rasuah.

Tingkat 15-1,Mercu UEM Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral, 50470, Kuala Lumpur. Talian am: +603-2727 9000 Emel: info@yayasanpeneraju.com.my