Peneraju Profesional Chartered Financial Analyst® (CFA®)

Peneraju Profesional Chartered Financial Analyst® (CFA®)

Program Peneraju Profesional Chartered Financial Analyst® (CFA®) dilancarkan pada tahun 2013 sebagai inisiatif untuk meningkatkan bilangan profesional Bumiputera bertauliah dalam sektor perkhidmatan kewangan. Ia selaras matlamat Yayasan Peneraju iaitu meningkatkan keupayaan Bumiputera untuk mendapatkan pekerjaan berpendapatan tinggi menerusi pendidikan dan pensijilan berkualiti.