Automotive Industry Certification Engineering – Digital Engineering Prototyping (AICE-DEP)

Fiber Optic Network Installer merupakan inisiatif untuk memberi nilai tambah kepada graduan Bumiputera untuk meningkatkan kemahiran teknikal dan asas insani bagi membolehkan mereka berkecimpung dalam dunia pekerjaan yang lebih luas dalam bidang telekomunikasi khususnya berkaitan kabel fiber optik. Kursus ini merangkumi komponen teori dan amali, di mana 60% masa yang diperuntukkan adalah aktiviti pratikal secara…

ShYFT

Scholars of Yayasan Peneraju for Transformation ShYFT menjemput para alumni Yayasan Peneraju untuk mendaftar keahlian sekarang! Tentang ShYFT ShYFT adalah persatuan alumni bagi penerima faedah Yayasan Penerajuyang akan berperanan sebagai agen perubahan yang komited meneruskanpenglibatan dalam aktiviti yang bermanfaat dan pembangunan komunitiyang menyumbang kepada negara. Objektif ShYFT MENGHUBUNG [ CONNECT ] Membina jaringan yang kukuh…