ShYFT

Scholars of Yayasan Peneraju for Transformation ShYFT menjemput para alumni Yayasan Peneraju untuk mendaftar keahlian sekarang! Tentang ShYFT ShYFT adalah persatuan alumni bagi penerima faedah Yayasan Penerajuyang akan berperanan sebagai agen perubahan yang komited meneruskanpenglibatan dalam aktiviti yang bermanfaat dan pembangunan komunitiyang menyumbang kepada negara. Objektif ShYFT MENGHUBUNG [ CONNECT ] Membina jaringan yang kukuh…

LINK Graduate Enhancement – Employment Proficiency (Aerocomposites Manufacturing)

Program Peneraju Skil LINK GE-EP (Graduate Enhancement – Employment Proficiency) merupakan program kolaborasi diantara pihak Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera dan CTRM Aero Composites Sdn Bhd. Program ini menggabungkan elemen Graduate Enhancement Programme (GEP) dan Employee Proficiency Programme (EPP) ke dalam satu program yang berstruktur bagi membangunkan bakat Bumiputera di Malaysia dalam bidang aerokomposit. Di akhir…