Automotive Industry Certification Engineering – Digital Engineering Prototyping (AICE-DEP)

Fiber Optic Network Installer merupakan inisiatif untuk memberi nilai tambah kepada graduan Bumiputera untuk meningkatkan kemahiran teknikal dan asas insani bagi membolehkan mereka berkecimpung dalam dunia pekerjaan yang lebih luas dalam bidang telekomunikasi khususnya berkaitan kabel fiber optik. Kursus ini merangkumi komponen teori dan amali, di mana 60% masa yang diperuntukkan adalah aktiviti pratikal secara…