Majlis Penasihat

Sektor Kesihatan

Y.Bhg. Prof. Tan Sri Dato’ Seri Dr. Haji Mohamed Ismail Merican
Pengerusi Majlis Penasihat Yayasan Peneraju
Pro-Canselor & Pengerusi
Universiti MAHSA

Sektor Perkhidmatan Perniagaan

Encik Nik Mohd Hasyudeen Yusoff
Mantan Pengerusi Eksekutif Lembaga Pengawasan Audit dan Pengarah Eksekutif
Suruhanjaya Sekuriti

Sektor Minyak, Gas & Tenaga

Encik Mohamad Mohar Ibrahim
Penasihat Kanan, Kumpulan Sumber Manusia
SapuraKencana Petroleum Berhad

Puan Juniwati Rahmat Hussin
Mantan Naib Presiden dan Pengarah Usahasama
Kompleks Integrasi Pengerang, Petronas

Sektor Perkhidmatan Kewangan

Puan Nora A Manaf
Ketua Pegawai Modal Insan Kumpulan Maybank

Sektor Komunikasi, Kandungan & Infrastruktur

YM Tunku Azela Tunku Aziz
Ketua, Keusahawanan ICT Bumiputera
Malaysia Digital Economy Corporation (MDeC)