YBhg Dato' Nik Azman Nik Abdul Majid Ketua Pengarah, Unit Perancang Ekonomi
YBhg Dato' Nik Azman Nik Abdul Majid
Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi
YBhg Dato’ Husni Salleh
Ketua Eksekutif, Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)
YM Raja Azura Raja Mahayuddin
Ketua Eksekutif, Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera