Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera

Program Pensijilan Profesional Perakaunan

Tenaga kerja berkemahiran tinggi terutamanya dalam bidang perakaunan bertauliah dijangka mendapat permintaan besar, kira-kira dua kali ganda bekalan semasa, mencerminkan semakin pentingnya profesion ini kepada negara. Malaysia memerlukan 60,000 akauntan profesional menjelang 2030. Dalam membantu Malaysia mencapai visi ini, Yayasan Peneraju memulakan inisiatif intervensi yang proaktif.

Sejak penubuhan pada tahun 2012, Yayasan Peneraju telah menawarkan pelbagai program pembiayaan bagi bidang perakaunan (pengajian secara sepenuh masa dan separuh masa) yang disesuaikan dengan tahap kemasukan calon dari lepasan SPM sehingga golongan profesional yang sedang dan tidak bekerja. Sasaran program-program ini adalah untuk menyokong akauntan profesional yang berpengalaman menerusi pensijilan asas perakaunan profesional seperti CFAB dan pensijilan perakaunan profesional seperti ACCA, CIMA, CPA Australia, ICAEW dan MICPA.

Bagi meneruskan usaha meningkatkan jumlah akauntan Bumiputera yang bertauliah, Yayasan Peneraju telah memperkenalkan 3 program pembiayaan skema terbaru iaitu pembiayaan tambahan atau ‘top-up’ kepada calon yang mendaftar untuk pengajian pensijilan profesional secara sepenuh masa atau separuh masa.

Peneraju Profesional Akauntan Muda Kategori B (ACCA)

ACCA

Pembiayaan Penuh*

Sunway TES

Terbuka kepada Lepasan Diploma/CAT berumur 19 - 22 tahun

PERMOHONAN TELAH DITUTUP

Peneraju Profesional Akauntan Muda Kategori B (ACCA)

ACCA

Pembiayaan Penuh*

UOW Malaysia KDU College

Terbuka kepada Lepasan Diploma/CAT berumur 19 – 22 tahun

Peneraju Profesional Akauntan Siswazah (ACCA)

ACCA

Pembiayaan Penuh*

UOW Malaysia KDU College

Terbuka kepada Lepasan Ijazah Sarjana Muda berumur 25 tahun ke bawah

Peneraju Profesional Akauntan Siswazah (ACCA)

ACCA

Pembiayaan Penuh*

Sunway TES

Terbuka kepada Lepasan Ijazah Sarjana Muda berumur 25 tahun ke bawah

PERMOHONAN TELAH DITUTUP

Perakaunan – Undergraduates

FIA – ACCA / CFAB – ICAEW / ACCA / CIMA / CPA Australia / ICAEW

Pembiayaan Separa*

INTEC Education College, Sentral College Penang, Sunway College Ipoh, Sunway College Kuching, Sunway TES CAE, UiTM, UNIRAZAK, UOW Malaysia KDU College

Terbuka kepada Lepasan Diploma / CAT / CFAB / STPM / Matrikulasi atau setaraf berumur 19 – 23 tahun

Perakaunan – Graduates

ACCA / CIMA / CPA Australia / ICAEW / MICPA

Pembiayaan Separa*

INTEC Education College, KYS Business School, NOESIS, Sentral College Penang, Sunway College Ipoh, Sunway College Kuching, Sunway TES CAE, Taylor’s, UiTM, UNIRAZAK, UOW Malaysia KDU College

Terbuka kepada Lepasan Ijazah Sarjana Muda berumur 21 – 28 tahun dengan pengalaman bekerja kurang dari 3 tahun

Perakaunan –Working/Non Working Adults

ACCA / CIMA / CPA Australia / ICAEW / MICPA

Pembiayaan Separa*

KYS Business School, NOESIS, Sentral College Penang, Sunway College Ipoh, Sunway College Kuching, Sunway TES CAE, Taylor’s College, UNIRAZAK, Universiti Teknologi MARA (UiTM), UOW Malaysia KDU College

Terbuka kepada Golongan Bekerja/Tidak Bekerja berumur 21 – 45 tahun dengan pengalaman bekerja lebih dari 3 tahun

Nota penting: Program-program di atas akan dijalankan sepenuhnya menggunakan Bahasa Inggeris.
Jenis & Skop Pembiayaan

Pembiayaan Penuh*:

  • Yuran Pengajian
  • Yuran Badan Profesional
  • Yuran Peperiksaan
  • Program Pemupukan & Pembangunan
  • Elaun Bulanan
  • Penginapan

Pembiayaan Separa*:

  • Bantuan sekali beri (bagi kategori working/non working adults)
  • Yuran Pengajian/Latihan
  • 100% Yuran Badan Profesional & Yuran Peperiksaan
*Tertakluk kepada terma & syarat

Untuk sebarang pertanyaan/aduan mengenai program pembiayaan atau permohonan, sila hubungi rakan program kami yang berkaitan secara terus di nombor berikut:

Program-program Pembiayaan Penuh

Program-program Pembiayaan Separa