Peneraju Tunas

Peneraju Tunas BRIDGE Karisma IPTA

Program ini menawarkan pensijilan Business Analytics dan kemahiran insaniah sebagai satu nilai tambah dalam meningkatkan kebolehpasaran dan potensi pelajar serta boleh digunakan dalam semua lapangan kerjaya.

Peneraju Tunas BRIDGE Karisma IPTA

Tempoh Program: Maksima 6 Bulan

Mod Pembelajaran:  Dalam Talian/Secara Maya

Skop Pembiayaan:

 1. Pensijilan Enterprise Data Practitioner (EDP) oleh The Centre of Applied Data Science (CADS).
 2. Program Pemupukan & Pembangunan (Nurture & Development Programme (NDP))
  *Elaun tidak disediakan.

Modul NDP:

 • EQ for Mental Resilience
 • Virtual Leadership
 • Online Security & Internet Etiquette and Ethics

Syarat-syarat Kelayakan:

 1. Bumiputera Warganegara Malaysia
 2. Pendapatan isi rumah tidak melebihi RM4,850
 3. Pelajar Tahun 1 atau Tahun 2 Diploma atau Ijazah Sarjana Muda di Universiti Awam
 4. Mempunyai komputer/laptop peribadi dan akses internet yang baik

Permohonan dibuka sepanjang tahun. Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi rakan program kami, Q3 Management Solutions melalui e-mel ke karisma@q3solutions.com.my atau WhatsApp +6012-5753364 / +6012-5973364.