ShYFT

Scholars of Yayasan Peneraju for Transformation ShYFT menjemput para alumni Yayasan Peneraju untuk mendaftar keahlian sekarang! Tentang ShYFT ShYFT adalah persatuan alumni bagi penerima faedah Yayasan Penerajuyang akan berperanan sebagai agen perubahan yang komited meneruskanpenglibatan dalam aktiviti yang bermanfaat dan pembangunan komunitiyang menyumbang kepada negara. Objektif ShYFT MENGHUBUNG [ CONNECT ] Membina jaringan yang kukuh…