Peneraju Tunas

Peneraju Tunas Potensi

Program ini merupakan satu program pembiayaan pendidikan untuk pelajar lepasan SPM/STPM , pelajar semester akhir Matrikulasi/Asasi dan pelajar tahun pertama Diploma/Ijazah Sarjana Muda yang berpotensi, berpendapatan isirumah rendah dari latarbelakang yang mencabar bagi mendapatkan pendidikan tertiari berkualiti. Tawaran program pembiayaan pendidikan ini terbuka kepada semua Bumiputera Malaysia yang mempunyai prestasi serta berminat untuk melanjutkan pengajian mereka ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT).

Perhatian: Sebelum membuat permohonan, sila rujuk kepada Soalan-soalan Lazim dan Senarai Kursus dan Institusi terlebih dahulu.

Permohonan Secara Manual (Hanya untuk kegunaan guru sekolah yang berkhidmat di sekolah kawasan pedalaman SAHAJA)

Permohonan
Peneraju Tunas Potensi

Sebarang pertanyaan/aduan:
ptp@yayasanpeneraju.byqrihqldi-zng4pdj9v4dp.p.runcloud.link
03-27279002 / 9016

Permohonan
Peneraju Tunas Potensi (Dermasiswa)

Sebarang pertanyaan/aduan:
ptp.dermasiswa@yayasanpeneraju.byqrihqldi-zng4pdj9v4dp.p.runcloud.link
03-27279002 / 9016

Permohonan
YSD-Peneraju Tunas Potensi Bursary

Sebarang pertanyaan/aduan:
ysdptp.bursary@yayasanpeneraju.byqrihqldi-zng4pdj9v4dp.p.runcloud.link
03-27279002 / 9016

(Sedang Dikemaskini)