Peneraju Tunas Geliga

Program biasiswa Peneraju Tunas Geliga terbuka kepada semua murid lepasan UPSR yang berpotensi dan dari latar belakang yang mencabar untuk dipupuk dan dibimbing ke tahap yang lebih cemerlang. Murid mestilah mendapat sekurang-kurangnya 4A (bagi murid Semenanjung Malaysia) dan 3A (bagi murid Sabah dan Sarawak) dalam peperiksaan percubaan/peperiksaan sebenar UPSR.

Pengumuman: Tiada pengambilan baru untuk tahun ini kerana telah mencapai kuota.