Pengarah Bersekutu (Audit Dalaman & Pengurusan Risiko) / Associate Director (Internal Audit & Risk Management)