Super High Income Programme (SHIP)

Super High Income Programme (SHIP) adalah pembiayaan untuk menghasilkan rakyat Malaysia berpendapatan tinggi dalam bidang-bidang yang telah dikenalpasti. Program ini merangkumi pensijilan di dalam pelbagai industri yang boleh menawarkan peluang pekerjaan yang berpendapatan tinggi dan kekurangan pekerja berkemahiran seperti Kedoktoran, Teknologi Maklumat, Perkhidmatan Kewangan dan lain-lain. Program ini dilancarkan oleh YAB Dato' Sri Najib Tun Haji Abdul Razak tanggal 18 Ogos 2017 dan bakal dibuka hujung September 2017.

Permohonan kini dibuka sehingga tahun 2019. Sila rujuk terma dan syarat umum dan soalan-soalan lazim sebelum membuat permohonan. Sekiranya anda berminat, sila hantar borang permohonan beserta dokumen-dokumen berkenaan ke pejabat kami,


U/P: Super High Income Programme (SHIP)
Yayasan Peneraju
Mercu UEM, 15-1
Jalan Stesen Sentral 5
50470, KL Sentral
Kuala Lumpur

 
Untuk sebarang pertanyaan atau aduan,  sila hubungi 03-27279063, e-mel ke ship@yayasanpeneraju.com.my atau layari http://www.bankrakyat.com.my/education-financing-i