Program Pembiayaan Pendidikan Tunas Potensi


Program ini merupakan satu program pembiayaan pendidikan untuk pelajar lepasan SPM/STPM , pelajar semester akhir Matrikulasi/Asasi dan pelajar tahun pertama Diploma/Ijazah Sarjana Muda yang berpotensi, berpendapatan isirumah rendah dari latarbelakang yang mencabar bagi mendapatkan pendidikan tertiari berkualiti. Tawaran program pembiayaan pendidikan ini terbuka kepada semua Bumiputera Malaysia yang mempunyai prestasi serta berminat untuk melanjutkan pengajian mereka ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT).

Perhatian: Sebelum membuat permohonan, sila rujuk kepada Soalan-soalan Lazim dan Senarai Kursus dan Institusi terlebih dahulu.Permohonan
Peneraju Tunas Potensi


LIHAT SENARAI INSTITUSI SOALAN-SOALAN LAZIM PERMOHONAN DITUTUP

Sebarang pertanyaan/aduan:
ptp@yayasanpeneraju.com.my
03 - 2727 9000 (En. Ikhwan)

Permohonan
Peneraju Tunas Potensi (Dermasiswa)


LIHAT SENARAI INSTITUSI SOALAN-SOALAN LAZIM PERMOHONAN DITUTUP

Sebarang pertanyaan/aduan:
ptp.dermasiswa@yayasanpeneraju.com.my
03 - 2727 9000 (En. Ikhwan)

Permohonan
YSD-Peneraju Tunas Potensi Bursary


LIHAT SENARAI INSTITUSI SOALAN-SOALAN LAZIM PERMOHONAN DITUTUP

Sebarang pertanyaan/aduan:
ysdptp.bursary@yayasanpeneraju.com.my
03 - 2727 9002 / 9005