Jawatankuasa Kerja

Perdana Menteri: YAB Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul RazakYB Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan
Menteri di Jabatan Perdana Menteri
Perdana Menteri: YAB Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul RazakYBhg Datuk Seri Dr. Rahamat Bivi Binti Yusoff
Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi
Perdana Menteri: YAB Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul RazakYBhg Dato’ Husni Salleh
Ketua Eksekutif, Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)
Perdana Menteri: YAB Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul RazakYM Raja Azura Raja Mahayuddin
Ketua Eksekutif, Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera